ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις για την άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών

αναψυκτικών ποτών & ζαχαρωδών προϊόντων στα Αναπηρικά περίπτερα

– Καταστήματα ψιλικών

 

 

Επιτρέπεται η πώληση στα ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΙΛΙΚΩΝ των παρακάτω προϊόντων:

 

α) Τυποποιημένων προϊόντων καραμελοποιίας και μπισκοτοποιίας

 

β) Τυποποιημένων παγωτών

 

γ) Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών, ή

 

συμπυκνωμένων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών

 

δ) Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών και τυποποιημένου έτοιμου καφέ

 

ε) Παστεριωμένου γάλακτος, γιαουρτιών και γαλακτοκομικών προϊόντων (πλην τυροκομικών)

 

στ)Φρουτοσαλάτας, Σάντουιτς, κ.τ.ομ. σε τυποποιημένες μορφές

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεως σε κατάλληλες συνθήκες ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα θα συντηρούνται εντός ηλεκτρικών ψυγείων με ύπαρξη καταγραφικού μηχανήματος.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΙΛΙΚΩΝ

 

1) ΟΙΚΗΜΑ : Να διαθέτει Οικοδομική Άδεια και να είναι μόνιμης κατασκευής

 

– Απαγορεύονται κατασκευές από πρόχειρα υλικά (ξύλο, λαμαρίνες κ.λ.π.)

 

– Απαγορεύεται η επικοινωνία με κατοικίες ή άλλα καταστήματα και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Απαγορεύεται να λειτουργούν σε υπόγειους χώρους εκτός εάν είναι χώροι κυρίας χρήσης προοριζόμενοι για κατάστημα (Βεβαίωση Πολεοδομίας) και σε ορόφους πολυκατοικιών που έχουν διαμερίσματα κατοικιών. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση καταστήματος στον πρώτο ή στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας εφόσον το διαμέρισμα είναι αυτοτελές και η κοινή είσοδος της πολυκατοικίας δεν αποτελεί και είσοδο του καταστήματος.

 

– Επιτρέπεται η χρήση ανοικτών εξωστών (πατάρια ) εφόσον είναι πολεοδομικά νόμιμα.

 

– Επιτρέπεται η χρήση υπογείων για βοηθητικούς χώρους( αποθήκη, αποχωρητήριο).

 

2) ΥΨΟΣ : Το προβλεπόμενο από το Γ.Ο.Κ. και όχι μικρότερο από 2,50 μ. και για παραδοσιακούς οικισμούς τα 2,20μ.

 

3)ΟΡΟΦΗ : Λείες επιφάνειες, χωρίς ρωγμές, οπές. Απαραίτητη η ψευδοροφή στα

 

κεραμοσκεπή κτίρια και σε όσα έχουν οροφή ξύλινη και κατοικείται ο υπερκείμενος όροφος.

 

4) ΤΟΙΧΟΙ : Λείες επιφάνειες και μέχρι ύψος 2μ. αδιαπότιστες.

 

5) ΔΑΠΕΔΟ : Λείο και αδιαπότιστο.

 

6) ΑΕΡΙΣΜΟΣ : Πλήρης φυσικός ή τεχνητός

 

7) ΦΩΤΙΣΜΟΣ : Πλήρης φυσικός ή τεχνητός

 

8) ΥΔΡΕΥΣΗ : Από εγκεκριμένο δίκτυο ύδρευσης.

 

9) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : Σε δίκτυο αποχέτευσης ή σε ιδιωτικό σύστημα (βόθρο, στεγανή δεξαμενή).Το αποχωρητήριο θα βρίσκεται εντός του καταστήματος ή σε συνέχεια με αυτό σε κατάλληλη θέση η οποία θα βρίσκεται πλησιέστερα στο κατάστημα από κάθε άλλο χώρο (κατάστημα, κατοικία). Θα διαθέτει προθάλαμο με νιπτήρα, με τοίχους μόνιμης κατασκευής, πλακάκια στους τοίχους μέχρι ύψος 1,80μ. και στους δυο χώρους, με φυσικό ή τεχνητό αερισμό. Ελάχιστο εμβαδόν 2,50τ.μ.(ύψος 2,10 μ, πλάτος 1 μ. και μήκος 2,50 (1,20 μ. μήκος αποχωρητηρίου συν 0,10 μ. μεσότοιχος συν 1,20μ μήκος προθαλάμου).

 

Τα καταστήματα αρκετά περιορισμένης εκτάσεως μέχρι 15τ.μ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήριο με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα είναι δυνατόν να εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ίδιου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό για το οποίο ο καταστηματάρχης έχει δικαίωμα χρήσης.

 

10) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Οι απασχολούμενοι στο κατάστημα θα είναι υγιείς και θα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας.

 

11) ΒΙΒΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ: Διατηρείται στο κατάστημα και συμπληρώνεται από τα Αρμόδια Όργανα Υγειονομικού Ελέγχου

 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο ψυγείων (ένα αναψυκτικών ποτών και ένα παγωτών) έξω από το περίπτερο στο πεζοδρόμιο (σε επαφή με τις αντίστοιχες πλευρές του περιπτέρου) εφόσον παραχωρείται ο χώρος από την Δημοτική Αρχή.

 

 

 

– Οι διαστάσεις των τοποθετούμενων έξω από τα περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10 Χ 0,60 μ. προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία πόλεων ή 1,35 Χ 0,60 μ. αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες πόλεων ή σε χωριά.

 

 

 

– Για να επιτραπεί η λειτουργία ψυκτικού μηχανήματος στιγμιαίας αναμίξεως (POST MIX) παγωμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων χυμών ή εκχυλίσματος καφέ με οξυανθρακούχο ή μη παγωμένο νερό αναψυκτικών ποτών χύμα, απαιτείται Άδεια από την Δημοτική Αρχή με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 

 

α) Το μηχάνημα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας της χώρας προέλευσης του, όπου απαιτείται

 

β) Η εγκατάσταση στο περίπτερο να πληρεί τους ακόλουθους όρους ώστε τα περιεχόμενα να προστατεύονται από αλλοιώσεις, μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις:

 

 

 

– Η κεφαλή του μηχανήματος, στην οποία υπάρχουν οι βαλβίδες παροχής των ποτών θα είναι μέσα στο περίπτερο.

 

– Οι σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί ή το εκχύλισμα καφέ κ.τ.ομ. θα διατηρούνται σε ανοξείδωτα δοχεία κλεισμένα αεροστεγώς.

 

– Τα ανωτέρω δοχεία, η φιάλη που περιέχει το διοξείδιο του άνθρακα και ο ψύκτης θα τοποθετούνται μέσα σε ερμάρι στο εσωτερικό του περιπτέρου είτε έξω από αυτό σε επαφή με την μια πλευρά του περιπτέρου.

 

– Το ψυκτικό μηχάνημα θα συνδέεται απαραίτητα με το δίκτυο ύδρευσης.

 

– Τα ποτήρια μιας χρήσεως πλαστικά ή χάρτινα θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε ειδικές θήκες.

 

– Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων ποτηριών θα υπάρχει έξω από το περίπτερο κατάλληλο δοχείο.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΠΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ από ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

 

1. Αίτηση του/ης ενδιαφερόμενου/ης προς την Υπηρεσία μας

 

2. Απόφαση εκμίσθωσης του περιπτέρου στον ενοικιαστή από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 

3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό της εκμίσθωσης του περιπτέρου

 

4. Βεβαίωση κατάληψης του εξωτερικού χώρου (από το Δήμο εφόσον πρόκειται για Δημοτικό χώρο ή από τον ιδιοκτήτη εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητο)

 

5. Απόφαση παραχώρησης του περιπτέρου στον ιδιοκτήτη από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 

6. Δύο (2) φωτογραφίες

 

 

 

Τα δικαιολογητικά καταθέτονται στην Υπηρεσία μας (Ηρώων Πολυτεχνείου 11-73133 Χανιά) και στη συνέχεια πραγματοποιείται επιτόπιος υγειονομικός έλεγχος από αρμόδιους υπαλλήλους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για την χορήγηση της σχετικής άδειας.

 

 

 

 

 

Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το

 

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου τηλ: 28213 44202-7 & 44217

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top