ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων

Αριθμ. ΔΕΦΚΒ 5003083 ΕΞ 22.1.2013 / Αριθμ. ΔΕΦΚΒ 5003083 ΕΞ 2013

 

(ΦΕΚ Β’ 138/29-01-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

2. Την ανάγκη καθορισμού της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει των τηρούμενων από την υπηρεσία στοιχείων σχετικά με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2012.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

 

4. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

 

5. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΟΙΚ07927ΕΞ/19.09.2012 (ΦΕΚ 2574/Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

 

αποφασίζουμε:

 

Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2013 του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του έτους 2012, ορίζουμε ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 164,10 ευρώ η φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000 τσιγάρα).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2013

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top