ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομική Προστασία Περιπτέρων απο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Φ. 454/1/81042 Σ.170

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Αποδοχή της υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Έχοντας υπ’ όψιν:

α. Το νόμο 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»

β. Το νόμο 3086/2002 (ΦΕΚ Α΄324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του»

γ. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ. Την υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-Δ΄Τμήμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την αρμοδιότητα άσκησης του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των δήμων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

——————————————————————————————————————

Αλλαγες στα περιπτερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Φ. 454/1/81042

Σ.170

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Αποδοχή της υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Έχοντας υπ’ όψιν:

α. Το νόμο 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»

β. Το νόμο 3086/2002 (ΦΕΚ Α΄324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση

των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του»

γ. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ. Την υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους-Δ΄Τμήμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της υπ’αρ.73/2011 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους για την αρμοδιότητα άσκησης του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των

δήμων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης

περιπτέρων.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθλγός (ΣΔΓ) Αλεξία Καραναγνώστη

Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ/Δ΄

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

————————————————————————————————-

Πηγή: synpeka.gr Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top