ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ζητήματα εφαρμογής στην πράξη της διατάξεως του άρθρου 47 παρ. 6 του νόμου 3943/2011

Κοινοποίηση:Γραφείο Πρωθυπουργού,

κ.Γεώργιου Παπανδρέου

Προς:
Το Υπουργείο Οικονομικών:

1. Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

2. Υφυπουργό Οικονομικών ,κ.Δημήτριο Κουσελά

3. Διευθυντή γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών,κ.Λάσκαρη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης:

 Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Διεύθυνση Οικονομικού

Θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής στην πράξη της διατάξεως του άρθρου 47 παρ. 6 του νόμου 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66/Α’/31.3.2011).

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως γνωρίζετε, κατόπιν της δημοσιεύσεως του νόμου 3943/2011 την 31.3.2011 στο υπ’ αριθμόν 66 τεύχος Α’ από 31.3.2011 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 αυτού σε ουσιαστική ισχύ οι διατάξεις του, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 46 παρ. 7 αυτού.

Λόγω επανειλημμένων κρουσμάτων ρητά και έμπρακτα εκφρασμένης απείθειας χονδρεμπόρων καπνοβιομηχανικών προϊόντων στην παραπάνω διάταξη κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2011 έως σήμερα, σας επισημαίνουμε ακόμη μία φορά τον κίνδυνο η παραπάνω διάταξη να αποβεί ατελής και να μην εκπληρώσει τους σκοπούς της.

Ενόψει της κακόβουλης ματαίωσης των σκοπών του νομοθέτη και του περιορισμένου χρονικού πεδίου ισχύος της παραπάνω διατάξεως, επανερχόμαστε σε παλαιότερο αίτημά μας και ζητούμε όπως άμεσα:

α) Εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, συμπεριληφθούν σε εγκύκλιο και δημοσιευτούν με κάθε πρόσφορο τρόπο ευσύνοπτοι και εύχρηστοι κατάλογοι, στους οποίους θα απεικονίζεται το ακριβές ποσό του φόρου και η αποφορολογημένη αξία του προϊόντος τόσο ανά φορολογική μονάδα, όσο και κατά μονάδα πώλησης (πακέτο διάφορων περιεκτικοτήτων) σε κάθε γνωστοποιούμενη στο Υπουργείο σας λιανική τιμή.

β) Πλαισιωθεί η παραπάνω διάταξη με τις αναγκαίες διοικητικές κυρώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

γ) Δοθούν το ταχύτερο δυνατό οδηγίες προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την απρόσκοπτη εφαρμογή της.

Μία γενικευμένη άρνηση εφαρμογής της παραπάνω διάταξης εκ μέρους του χονδρεμπορίου θα ακυρώσει στην πράξη τους προστατευτικούς σκοπούς του νομοθέτη, αφού η δικαστική εκκαθάριση των σχετικών διαφορών είναι δαπανηρή και έχει αβέβαιο χρονικό ορίζοντα, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η περιορισμένη χρονική ισχύς της παραπάνω διάταξης.

Μετά τιμής,

O ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ

ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Κ.Ε).

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top