ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Της Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ»

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επαγγελματικής μας Οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ»:

             Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Επαγγελματικής μας Οργάνωσης κατά την οποία ενημερώθηκαν τα μέλη και οι θεσμικοί φορείς για τις νομικές εξελίξεις σχετικά με τις ανοιγείσες δικαστικές διαδικασίες κατά των καπνοβιομηχανιών και εταιρειών εισαγωγής, εμπορίας και διανομής προϊόντων καπνού και κατά των πρώην μελών του Δ.Σ της Επαγγελματικής μας Οργάνωσης. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθη ομόφωνη απόφαση για τη συνέχιση του δικαστικού αγώνα των πρατηριούχων σιγαρέτων Αθηνών, αξιολογήθηκε η προσφάτως εκδοθείσα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά της «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» (230/2014 διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) η οποία δικαίωσε συναδέλφους μας του Πειραιά και αποφασίστηκε ο συντονισμός και η κλιμάκωση των νομικών μας ενεργειών και των αγωνιστικών μας δράσεων.

            Η Επαγγελματική μας Οργάνωση ευχαριστεί θερμά όσους παρευρέθηκαν και ειδικά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για τη συμπαράστασή του στον αγώνα μας.

            Περαιτέρω, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του «Συνδέσμου Πρατηριούχων Σιγαρέττων Αθηνών και Προαστείων», η επαγγελματική μας οργάνωση καλεί σε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 7/2/2014 στις 11:30 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία ευρίσκεται στην οδό Κότσικα 1Α & Πατησίων 70.

Η επαγγελματκή μας οργάνωση διαμαρτύρεται για τη μη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τις αποφάσεις των καπνοβιομηχανικών εταιρειών οι οποίες επέβαλαν δίκτυα αποκλειστικής διανομής στις περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας χρησιμοποιώντας ελάχιστους από τους συνολικά 120 πρατηριούχους τσιγάρων για το σκοπό αυτό. Οι νέοι μάλιστα διανομείς των καπνοβιομηχανικών εταιρειών αναλαμβάνουν την διανομή των καπνοβιομηχανικών προϊόντων σε συγκεκριμένη αποκλειστικά οριοθετειμένη γεωγραφική περιοχή έκαστος, κατ’αποκλεισμό των υπολοίπων πρατηρίων – διανομέων με τους οποίους συνεργάζονταν ομαλά οι καπνοβιομηχανικές εταιρίες χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

            Εκφέρουμε κραυγή απόγνωσης και τονίζουμε ότι η υλοποίηση της απόφασης αυτής των καπνοβιομηχανιών και εταιρειών διανομής σε μια ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση για τη χώρα, εντείνει την ανεργία, επιβάλλει την ύφεση, διακυβεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και καθστά για ακόμα μια φορά φανερό ότι η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων είναι σημαντικότερη από τις ζωές και το μέλλον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και δη εμπόρων, επιχειρηματιών και εργαζομένων.

 

Γαλάτσι 6 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

2102913274 – 6980556464

 

            ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΜΑΣ

 

            Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» η οποία διαθέτει περίπου το 35-40% του μεριδίου αγοράς σιγαρέττων και σημειωτέον είναι ελεγχώμενη θυγατρική μίας από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες πολυεθνικές του ομίλου εταιρειών PHILIP MORRIS INTERNATIONAL με έδρα στις Η.Π.Α κατήγγειλε τις συμβάσεις της με όλους εμάς τους διανομείς – πρατηριούχους τσιγάρων με εξαμηνιαία προμήνυση την 26-11-2012 και τα αποτελέσματα της καταγγελίας αυτής επήλθαν από 31-5-2013. Η εν λόγω εταιρεία ενημέρωσε τους πρατηριούχους τσιγάρων ότι σκόπευε να επιβάλλει σύστημα αποκλειστικής διανομής στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πάτρας χρησιμοποιώντας μόνον 3 από τους 120 εξ ημών (για την περιοχή της Αττικής) για το σκοπό αυτό. Ήδη από την 1η Ιουνίου υλοποίησε την απόφασή της και επομένως δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να προμηθευτούμε τα βασικότερα προιόντα που εμπορευόμαστε.

            Με αυτόν τον τρόπο η «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» επιδιώκει να εξαφανίσει τους υπόλοιπους διανομείς που είχε μοιράζοντας την Αττική σε τρεις περιοχές, μία κατ΄αποκλειστικότητα για κάθε έναν από τους αποκλειστικούς διανομείς της. Το ίδιο έπραξε στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Αποκλειστικός σκοπός της εταρείας είναι να ελέγξει ακόμα περισσότερο την αγορά σε κάθε επίπεδο, παραγωγή, διανομή, χονδρική και λιανική, εξαλείφοντας οποιονδήποτε ανταγωνισμό. Με αυτόν τον τρόπο στεγανοποιείται η συγκεκριμένη αγορά και τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην εμπορία των καπνικών προϊόντων. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν στη συνέχεια και οι υπόλοιπες καπνοβιομηχανικές εταιρείες.

            Ειδικότερα τέσσερις εκ των μεγαλύτερων καπνοβιομηχανιών και εταιρειών εισαγωγής, εμπορίας και διανομής προϊόντων καπνού της χώρας οι οποίες συλλογικά κατέχουν ποσοστό 60- 65% στην αγορά των βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού και συγκεκριμένα οι εταιρείες ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε η οποία είναι αποκλειστική διανομέας της πολυεθνικής εταιρίας παραγωγής καπνικών προϊόντων JAPAN TOBACCO INDUSTRY, οι πολυεθνικές εταιρίες ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ και  BRITISH AMERICAN TOBACCO, καθώς και η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ αποφάσισαν από κοινού να συνεργάζονται στο εξής για τη διανομή των προϊόντων τους με μόνον συγκεκριμένα δώδεκα (12) πρατήρια σιγαρέτων – ανώνυμες εταιρίες για την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, κατ’αποκλεισμό των υπολοίπων δραστηριοποιούμενων πρατηρίων. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι οι 4 καπνοβιομηχανικές εταιρείες κατήγγειλαν τις συμβάσεις διανομής που είχαν με τα πρατήρια σιγαρέτων με ελάχιστη χρονική απόκλιση η μία από την άλλη, ενώ τα πρατήρια σιγαρέτων ήμασταν απολύτως συνεπή στις συμβατικές υποχρεώσεις μας. Αντίστοιχο σύστημα διανομής δημιούργησαν οι ανωτέρω καπνοβιομηχανικές εταιρείες και στα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα, ήτοι στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.

            Στο κοινό νέο σύστημα διανομής των τεσσάρων καπνοβιομηχανικών εταιρειών για την Αττική, υφίσταται συγκεκριμένη και οριοθετημένη αποκλειστική γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης για κάθε έναν από τους δώδεκα κοινούς διανομείς. Κάθε σημείο λιανικής πώλησης είναι υποχρεωμένο να προμηθεύεται προϊόντα καπνού από τον  αποκλειστικό διανομέα που αντιστοιχεί στην περιοχή που εδρεύει το σημείο λιανικής πώλησης και με τους όρους που θα επιβάλλονται από αυτόν στο πλαίσιο ενός μονοπωλιακού συστήματος.  Αντίθετα μέχρι σήμερα τα πρατήρια σιγαρέτων λειτουργούσαμε ανταγωνιστικά μεταξύ μας στην αγορά παρέχοντας εκπτώσεις και πιστώσεις στα σημεία λιανικής πώλησης και μάλιστα δραστηριοποιούμασταν στη σχετική αγορά χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Επισημαίνεται επιπλέον ότι τα υπόλοιπα πρατήρια σιγαρέτων (πλην των 12 κοινών διανομέων των καπνοβιομηχανικών εταιρειών) δεν θα έχουμε ούτε καν τη δυνατότητα να προμηθεύομαστε τα προϊόντα των ανωτέρω καπνοβιομηχανικών εταιρειών από τους «κοινούς διανομείς» των καπνοβιομηχανικών εταιρειών, ώστε να τα μεταπωλούμε στα σημεία λιανικής αγοράς με επαρκές περιθώριο κέρδους, και είναι βέβαιο ότι θα παύσουμε τη δραστηριότητά μας. Με βάση τα ανωτέρω στεγανοποιείται η συγκεκριμένη αγορά και τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην εμπορία των συγκεκριμένων προϊόντων.

            Οι ανωτέρω ενέργειες θα προκαλέσουν το κλείσιμο πάνω από 120 πρατηρίων σιγαρέτων σε Αττική, Πάτρα και Θεσσαλονίκη και θα οδηγήσουν στην ανεργία  1.000 τουλάχιστον οικογένειες. Αντίστοιχα οδυνηρές θα είναι και οι συνέπειες για τους 8.000 και πλέον  λιανοπωλητές, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται τα προϊόντα καπνού αποκλειστικά από τον κοινό διανομέα των 4 καπνοβιομηχανικών εταιρειών και από το διανομέα της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, που αντιστοιχεί στην περιοχή τους και με τους αυθαίρετα επιβαλλόμενους από αυτόν όρους, χωρίς να υπάρχει για τα σημεία λιανικής πώλησης δυνατότητα επιλογής προμηθευτή, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ανταγωνισμού προς βλάβη του καταναλωτή. Ήδη οι τιθέμενοι όροι από τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους για αγορές προϊόντων τοις μετρητοίς και ελάχιστο ποσό παραγγελίας έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις προϊόντων στην αγορά και αναμένεται η παύση της δραστηριότητας πολλών σημείων λιανικής πώλησης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

            Ο «Σύνδεσμος Πρατηριούχων Σιγαρέτων Αθηνών και Προαστείων», όπως και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, έχει ήδη προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά των ανωτέρω αναφερθέντων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καπνικών προϊόντων για παράβαση της νομοθεσίας περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού και ειδικότερα των άρθρων 1 και 2 του Ν.3959/2011, σχετικά με το υπό διαμόρφωση σύστημα διανομής των προϊόντων τους, έχει δε προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή τα απαραίτητα έγγραφα και έχει ζητήσει να ληφθούν Ασφαλιστικά Μέτρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

            Επιπλέον τα μέλη της Επαγγελματικής μας Οργάνωσης αναμένουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά το μήνα Δεκέμβριο. 

Πηγή: www.synpeka.gr www.spekamila.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top