ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ

Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2015 Αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ 5001163 ΕΞ 2015/16.1.2015

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΒ5001163ΕΞ2015
 
(ΦΕΚ Β’ 144/22-01-2015)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
Τμήμα Β΄- Φορολογίας Αλκοολούχων και Καπνικών προϊόντων
 
Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο:2106987429
FAX:2106987408
 
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2015».
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 
2. Την ανάγκη καθορισμού της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει των τηρούμενων από την υπηρεσία στοιχείων σχετικά με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2014.
 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». (ΦΕΚ 98/Α΄).
 
4. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄), «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 
5. Τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΟΙΚ07927ΕΞ/19.09.2012 (ΦΕΚ 2574/Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
 
6. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ/Β΄/130 και 372), απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
 
αποφασίζουμε:
 
Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2015 του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 του Ν.2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του έτους 2014, ορίζουμε ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής (Σ.Μ.Τ.) πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 181,80 ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα).
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

http://www.taxheaven.gr/

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top