ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΓΑΛΛΙΑ Λιανεμποριο Καπνικων.Ο επαγγελματισμός και οι νομοι του Κρατους κάνουν τη διαφορά !!!!

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ στις 25/09/2014

Το επάγγελμα προσελκύει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων ή πρώην εργαζόμενοι υποβάλλονται σε επανεκπαίδευση. Οι καπνοπώλες που εκτελούνται συχνά από ζευγάρια.

Η προσωπικότητα του καπνοπωλείο είναι σημαντική. Πρέπει να δείξουμε μεγάλη αυστηρότητα. Τα ποσά που διακινούνται είναι πολύ υψηλό και ο ενοικιαστής πρέπει να διαχειρίζεται προσεκτικά διάφορα ταμεία (καπνός, τυχερών παιχνιδιών, χαρτόσημα, διάφορα προϊόντα). Τέλος, οι χρονικοί περιορισμοί απαιτούν ισχυρή υγεία και πολλή ορμή.

Το ρυθμιστικό περιβάλλον

Οι περιορισμοί για την εγκατάσταση

Το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Πράγματι, οι λιανικές πωλήσεις του μονοπωλίου καπνού ανατέθηκε στην Υπηρεσία Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τη διοίκηση με σύμβαση διαχείρισης για μια περίοδο 3 ετών αυτομάτως ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια.

Ο μισθωτής είναι είτε ένα φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της ως μια επιχείρηση στο όνομά του, μια εταιρική σχέση στην οποία όλοι οι εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, ο διαχειριστής έχει οριστεί για να λειτουργήσει το κατάστημα καπνού πρέπει να κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών.

Διάταγμα 2010-720 της 28ης Ιουνίου 2010 τροποποίησε τους κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση και τη μεταφορά των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού.

Το άρθρο 5 απαριθμεί τις απαιτήσεις από τον διαχειριστή (εθνικότητα απαίτηση απαίτηση φήμη, είναι μεγάλα, φυσική κατάσταση, ιδίως). Ο διαχειριστής δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα άλλο κατάστημα καπνού ή αναπληρωματικό χρέωση ρεύματος ή εταίρος σε ομόρρυθμη εταιρεία λειτουργεί ένα άλλο κατάστημα καπνού. Ο διαχειριστής του καταστήματος καπνού, ο αναπληρωτής του και τους εταίρους της εταιρικής σχέσης που εκμεταλλεύονται την υπεραξία που σχετίζεται με την ταχύτητα που απαιτείται να υποβάλλονται σε αρχική εκπαίδευση πριν από την υπογραφή της σύμβασης διαχείρισης. Κάθε τρία χρόνια, είναι επίσης απαραίτητο να ακολουθήσει μια πορεία (κατά την ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης με τη διοίκηση).

Οι καπνοπώλες συστάθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

Τα κύρια σημεία της επαγγελματικής ρύθμισης

Το μονοπώλιο καπνού ιδρύθηκε με διάταγμα της 29/11/1810, που χτίστηκε από το 76 έως 448 του νόμου της 24.05.1976. Η τιμή πώλησης καπνού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Ο ενοικιαστής πρέπει να ολοκληρώσει το «κόστος εργασίας» κάνει πωλήσεις γραμματοσήμων και τα γραμματόσημα. Θα πρέπει τελικά να διασφαλίσει τη διεξαγωγή μιας τηλεφωνικό θάλαμο και διαχείριση ενός βοηθητικού εφορία.

Η υπογραφή της σύμβασης διαχείρισης απαιτεί λιανοπωλητές καπνού να πληρούν ορισμένες υποχρεώσεις (κατάρτιση ενός καταλόγου και μια δήλωση του ειδικού αιτήματος των αποθεμάτων σε αυξήσεις των τιμών του καπνού συμμόρφωση των κανόνων διαφήμισης πωλήσεις καπνού, προμήθειες αποκλειστικά από εγκεκριμένους προμηθευτές …), το οποίο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές ποινές μέχρι την ακύρωση της σύμβασης.

Οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα και το κλείσιμο καθημερινά, εβδομαδιαία και ετήσια ρυθμίζονται από το διάταγμα αριθ 2010-720 της 28ης Ιουνίου 2010: Τα χρονοδιαγράμματα και τις ημέρες λειτουργίας που προβλέπεται στη σύμβαση διαχείρισης, σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα και μπορεί να αλλάξει με τροποποίηση της σύμβασης, την ετήσια άδεια καθορίζονται για μια περίοδο έξι εβδομάδων (μη συνεχόμενα) κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να αντικατασταθεί ο επαγγελματίας.

Αποζημίωση των επαγγελματιών αποτελείται από τρεις τύπους των εκπτώσεων:

1) το ακαθάριστο έκπτωση: ακαθάριστο έκπτωση 9% για τα πούρα και τα πουράκια και 8,64% για τις άλλες κατηγορίες του καπνού χορηγείται στους ενοικιαστές. Το τέλος πάροχος υπέρ της διοίκησης, τελών αδείας και συμβολή στη ζωή των διαχειριστών καπνοπωλείο καθεστώς επιδότησης (RAVGDT). Οι μειώσεις ανήλθαν σε 1,778% για τα πούρα και τα πουράκια, κατά 1.852% για τις άλλες κατηγορίες του καπνού. Ως εκ τούτου, η καθαρή έκπτωση ανέρχεται σε 7% για τα πούρα και τα πουράκια στο 6,7% για τις άλλες κατηγορίες του καπνού.

Η τρίτη σύμβαση για το μέλλον (2012-2016) προβλέπει για την αύξηση της καθαρής έκπτωση κατά 0,4 της εκατοστιαίας για τον καπνό (με εξαίρεση τα πούρα και τα πουράκια):

0,1 το 2012, το 2013 και το 2014

+ 0.05 2015 2016 e.

2) η τρίτη σύμβαση για το μέλλον (2012-2016) προβλέπει για την καταβολή της εξισωτικής έκπτωση, εάν οι πωλήσεις μείωση στον καπνό Αυτή προεξοφλητικό επιτόκιο είναι μεταβλητό ανάλογα με το μέγεθος της πτώσης του κύκλου εργασιών, Επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε προς τα εμπρός καπνοπώλες των οποίων η ροή βρίσκεται σε μια διασυνοριακή υπηρεσία ή υπηρεσία σε δυσκολία (με βάση το 2002), με ανώτατο όριο τα 50 000 ευρώ ανά έτος και ανά ροή.

– Καταβολή έκπτωση 70% για την απώλεια της προμήθειας, αν η μείωση των καθαρών κλάδο του καπνού είναι μεταξύ 10 και 25%

– Καταβολή της έκπτωσης του 80% της απώλειας της Επιτροπής, αν η μείωση των καθαρών κλάδο του καπνού είναι μεγαλύτερη από 25%.

Για τους μη-καπνοπωλεία εμφυτεύονται σε ένα σύνορο τμήμα ή ένα τμήμα στο πρόβλημα, θα παραμείνει επιλέξιμη για τη συσκευή της αντισταθμιστικής ανακούφιση για το έτος 2012,2013 και 2014:

– 2014: καταβολή έκπτωση 28% για την απώλεια της προμήθειας, αν η μείωση των καθαρών κλάδο του καπνού είναι μεταξύ 10 και 25% – καταβολή έκπτωση 32% για την απώλεια της προμήθειας, εάν η μείωση των καθαρών κλάδο του καπνού είναι μεγαλύτερη από 25%.

3) Τέλος, μια πρόσθετη έκπτωση (ισχύει για τις αντισταθμιστικές έκπτωση) χορηγείται επίσης σε καπνοπωλεία:

– Από 01/01/2014, θα ανέλθει σε 0,8% κατά το πρώτο € 130.000 εσόδων,

– Από 01/01/2015, θα ανέλθει σε 0,4% κατά το πρώτο € 130.000 εσόδων,

– Από 01/01/2016, θα ανέλθουν σε 0,2% κατά το πρώτο € 130.000 εσόδων.

Επιπλέον, η συσκευή της απόλυσης της δραστηριότητας (IFA) διατηρείται.

Το ανώτατο όριο επιδότησης ασφάλειας αυξάνεται κατά 50% αυξάνεται σε € 15.000.

Τέλος, στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, πριμοδότηση των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών (PSPP) δημιουργείται. Είναι αποκλειστικά για καπνοπωλεία των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τους 300 000 ευρώ και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Είναι ανέρχεται στα 1.500 ευρώ για τους εμπόρους λιανικής πώλησης που βρίσκονται σε δήμους με λιγότερους από 1.500 κατοίκους, το 1 000 για τους άλλους.

 

Διαβάζοντας τα παραπάνω ισχύοντα στην Γαλλία, μένω άναυδος σε σχέση με τα Ελληνικά δεδομένα.

  • Επαγγελματική κατάρτιση.
  • Νομοθετικές ρυθμίσεις πέραν του θεσμοθετημένου ποσοστού κέρδος επί της λιανικής , αλλά και επιπλέον εκπτώσεις, αύξηση περιθωρίου κέρδους λόγω πτώσης του τζίρου από ψηλή φορολογία και λαθραίων κ.λ.π.
  • Αδειοδοτημένα μονοπωλιακά καπνοπωλεία.

 

Όλα τα παραπάνω μεταφρασμένα στο Google  από Γαλικό site καπνοπωλών  στην παρακάτω ηλεκτρινική διεύθυνση:

Πηγή: https://www.jesuisentrepreneur.fr/informations-sectorielles/commerce/commerce-de-detail-de-tabac/reglementation-du-commerce-detail-tabac.html

Πληροφορίες απο: http://peripterades.blogspot.gr

Σχόλιο www.synpeka.gr

Στην Ελλάδα του 2015 όλες οι Καπνοβιομηχανίες με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες αποφεύγουν να δώσουν βιώσιμα ποσοστά στο Λιανεμπόριο Καπνικών διότι άλλα σχέδια έχουν οι Μητρικές Διοικήσεις των Αλλοδαπών και Εγχώριων Καπνοβιομηχανιών.

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top