ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Τι προτείνουν οι έμποροι στον Τσίπρα για παρεμπόριο, λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή

Υπόμνημα με 20 προτάσεις αλλαγής, απλοποίησης και βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της αγοράς απέστειλε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Όπως σημειώνεται στο υπόμνημα, οι καταστροφικές συνέπειες του παραεμπορίου στην προσπάθεια ανάκαμψης της καταναλωτικής ζήτησης, στοιχειοθετούνται όχι μόνο από την απομύζηση δυνητικών πόρων που θα κατευθύνονταν στην αγορά και εκτιμάται σήμερα περίπου 18 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, αλλά και στην απώλεια κάρπωσης εσόδων από τη φορολογική διοίκηση, καθώς μόνο από το ΦΠΑ οι απώλειες υπολογίζονται στα 3,4 δισ. ευρώ ετησίως. Προκειμένου, λοιπόν, να καταπολεμηθεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικών μέσων το προς εξέταση ιδιαιτέρως ανησυχητικό φαινόμενο, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έχει επανειλημμένως προτείνει τη τελευταία πενταετία τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων σε τρία πεδία:

– Σε πρώτο στάδιο, μέσω της γενικευμένης χρήσης ειδικών μηχανημάτων, όπως τα «X-Ray scanners», και τα εξελιγμένα «Electromagnetic field container scanners» στις πύλες εισόδου (τελωνεία και μεγάλα λιμάνια).

– Κατά δεύτερον, η εντατικοποίηση αυστηρών ελέγχων στις αποθήκες χονδρικής διανομής και πώλησης όπου συγκεντρώνονται τα παράνομα εμπορεύματα. Οι τοποθεσίες που συγκεντρώνουν τέτοια κέντρα διακίνησης είναι γνωστά σε όλους μας και το μόνο που απομένει είναι η πολιτική βούληση.

– Σε τρίτο επίπεδο, οι εξονυχιστικοί έλεγχοι τόσο στα εμπορεύματα υπαίθριου εμπορίου όσο και στις άδειες των μικροπωλητών.

– Παράλληλα και σε συνάφεια με τις παραπάνω πρωτοβουλίες, ενδείκνυται η θέσπιση ειδικού κλιμακίου ελεγκτών με αποκλειστική αρμοδιότητα τον εντοπισμό, κατάσχεση και άμεση καταστροφή, απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές διαδικασίες των παρανόμως εισαχθέντων και διακινηθέντων εμπορευμάτων, όπως άλλωστε προβλέπεται, αλλά δεν εφαρμόζεται μετά και τη κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η ΕΣΕΕ, έχει ήδη γνωστοποιήσει προς το υπουργείο Οικονομικών την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και έχει προχωρήσει στην αγορά και εγκατάσταση μιας πλήρως εξοπλισμένης σταθερής γεφυροπλάστιγγας, ενώ ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με το τελωνείο των Κήπων Έβρου για την σχετική ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δωρεάς του Ελλήνων εμπόρων προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Πιο αναλυτικά, προτείνεται η θέσπιση διατάξεων που θα προβλέπουν:

– Την υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών όχι μόνο στα πρατήρια υγρών καυσίμων (βενζινάδικα) και στα καταστήματα πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τα διυλιστήρια μέχρι και τα πλωτά μέσα μεταφοράς.

– Τη διενέργεια τακτικών ελέγχων στα σημεία εκφόρτωσης και παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων, με παράλληλη διασταύρωση των τελωνειακών εγγράφων.

– Την παρακολούθηση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (GPS) των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς καυσίμων, τόσο όσον αφορά προορισμούς εντός της Επικράτειας όσο και στο εξωτερικό (σημείο προορισμού).

– Πρόβλεψη για ψηφιακή σήμανση στα πακέτα των τσιγάρων και αντικατάσταση των υφιστάμενων φορολογικών ταινιών.

– Μείωση των υψηλών συντελεστών φορολόγησης των τσιγάρων, προκειμένου αυτά να γίνουν πιο προσιτά στον απλό καταναλωτή.

– Αυστηροποίηση των επιβαλλόμενων ποινών στους λαθρέμπορους/διακινητές.

– Ολοσχερής καταστροφή των κατασχεθέντων λαθραίων προϊόντων.

– Πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών για τις παρενέργειες της χρήσης λαθραίων και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων.

– Σύσταση μονάδας/σώματος διενέργειας τακτικών επιτόπιων ελέγχων στην αγορά, με στόχο τη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από δημόσιους υπαλλήλους που είχαν περιέλθει σε καθεστώς κινητικότητας/εφεδρείας και αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες της νέας Κυβέρνησης. Παράλληλα, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερο κίνητρο στη συγκεκριμένη ομάδα θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο πριμοδότησης (μέσω μορίων) της απόδοσης του έμψυχου δυναμικού της.

– Αρτιότερη στελέχωση και στην αποδοτικότερη λειτουργία ενός Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Αδικαιολόγητου Πλούτου, καθώς τα έσοδα που μπορούν να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία μόνο αμελητέας αξίας δεν μπορούν να θεωρηθούν.

– Θέσπιση αξιοκρατικών διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού, βάσει αυστηρών αντικειμενικών κριτηρίων (προϋπηρεσία, ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης, τακτική αξιολόγηση). Παράλληλα, η υιοθέτηση κινήτρων επίτευξης ή ακόμη και υπέρβασης των στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση, προς τη σωστή κατεύθυνση, συνιστά η πρωτοβουλία συμβουλευτικής από τους ελεγκτές και συμμόρφωσης της επιχείρησης Στο πλαίσιο πάταξης της διαφθοράς, ενδείκνυται η εφαρμογή του πόθεν έσχες, για τα όργανα που έχουν αναλάβει τον καταλογισμό και την είσπραξη της φορολογητέας ύλης.

– Πλήρης μηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων των πολιτών. Η παράλληλη διασύνδεση των ανωτέρω αρχών με τα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που διαθέτουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται πως θα αποβεί προς όφελος των φορολογουμένων.

– Αμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η καταγραφή των συναλλαγών και η καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στην συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο.

– Καθιέρωση ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών μεταξύ των επιχειρήσεων και κυρίως του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

– Δημιουργία μόνιμου ηλεκτρονικού μητρώου φορολογικών ελεγκτών.

– Επέκταση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των δηλωθέντων εισοδημάτων των φορολογουμένων.

– Ισχυροποίηση της αξίας των αποδείξεων. Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών καρτών ή φοροκάρτας θα μπορεί να συνοδεύεται με επιπλέον bonus, όπως χρήση λαχείου με δώρα, έκπτωση φόρου και λοταρία με χρηματικά κέρδη.

– Τη φορολογία, με προοδευτική κλίμακα, του συνολικού καθαρού εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μετά την αφαίρεση κάθε είδους δαπανών που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος, με εξαίρεση τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

– Επανεξέταση του μέτρου της ηλεκτρονικής «φοροκάρτας».

– Ισχύς του μέτρου της συλλογής αποδείξεων και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

– Επαναφορά του αφορολόγητου στα 8.000 ευρώ και σταδιακή αύξηση, εντός του επόμενου χρόνου, του αφορολογήτου ποσού στα 12.000 ευρώ.

 

http://www.topontiki.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top