ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Το λαθρεμπόριο καπνού και η Ελλάδα

Η «Εφ.Συν.» δημοσίευσε αποσπάσματα από την έρευνα της KPMG (μίας από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες ερευνών), τα οποία αναφέρονται και στην Καρέλια

«ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ KPMG

Από την εταιρεία «Καρέλια Α.Ε.» στάλθηκε στην «Εφ.Συν.» Εξώδικη Δήλωση σχετικά με το δημοσίευμα του «Ιού» για το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού («Η έρευνα-φάντασμα για τα τσιγάρα», 14/3/2015). Το δημοσίευμα αποκάλυπτε στοιχεία της σχετικής έκθεσης της εταιρείας KPMG.

Το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» στις 14-15 Μαρτίου 2015 |

Η εταιρεία Καρέλια δηλώνει ότι έχει στείλει για το ζήτημα «έγγραφη διαμαρτυρία προς την KPMG στις 2/7/2014» και σημειώνει:

«Η ελληνική Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ λειτουργεί αδιάλειπτα από το έτος 1888. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη ελληνική καπνοβιομηχανία, από απόψεως κερδοφορίας και εξαγωγών, και απασχολεί άμεσα ως εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 477 ατόμων και έμμεσα, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου διανομέων, αντιπροσώπων και πρατηριούχων, περί τα 2.000 άτομα. Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε δανεισμό και δεν κάνει χρήση επιδοτήσεων.

Η Καρέλια ΑΕ παράγει στο εργοστάσιό της στην Καλαμάτα, εμπορεύεται και εξάγει τα προϊόντα της υπό τον 24ωρο έλεγχο και την εποπτεία της Τελωνειακής Αρχής -κλιμάκιο της οποίας εδρεύει μέσα στο εργοστάσιο- τα διεθνώς γνωστά σήματά της. Ετσι η μεγαλύτερη ελληνική καπνοβιομηχανία είναι και ο πρώτος εξαγωγέας τσιγάρων από την Ελλάδα με όγκο εξαγωγών που ξεπερνάει το 80% της παραγωγής της.

Με εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες στον κόσμο, η Καρέλια ΑΕ έχει επιτύχει 1 στα 320 τσιγάρα που καπνίζονται παγκοσμίως να έχει παραχθεί στις εγκαταστάσεις της και να ανήκει σε σήματά της. Από αυτή τη συνολική δραστηριότητα της εταιρείας μόνο την τελευταία πενταετία το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε από άμεσους και έμμεσους φόρους συνολικό ποσό που ανέρχεται σε €1.730.000.000, ενώ σημαντική είναι και η εισροή συναλλάγματος στη χώρα μας που ανέρχεται σε € 703.000.000.

Η καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ βρίσκεται σε συνεχή στενή συνεργασία με όλους τους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς πρόληψης και καταστολής της λαθρεμπορίας και -με σκοπό να αποκλειστεί ή σε κάθε περίπτωση να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει παράνομο εμπόριο στα προϊόντα της- έχει υιοθετήσει λεπτομερές και αυστηρό πλαίσιο στη διεκπεραίωση των διεθνών πωλήσεών της, ώστε να μεγιστοποιεί το βαθμό διασφάλισης της νόμιμης κυκλοφορίας τους ακόμη και σε βάρος της αύξησης του όγκου των πωλήσεών της.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσης και λειτουργίας της Καρέλια ΑΕ πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι Τελωνειακές Αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν πιστοποιήσει το 100% των ασφαλών αφίξεων των εμπορευμάτων σε φορολογικές αποθήκες των πελατών μας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και έχουν πληρωθεί οι αναλογούντες φόροι.

Ωστόσο, ο συνδυασμός του αυστηρού πλαισίου, που έχει υιοθετήσει η εταιρεία Καρέλια ΑΕ στις διεθνείς πωλήσεις της, σε συνδυασμό με την εξαιρετική επιτυχία που έχουν τα σήματά της στη διεθνή αγορά (υψηλή ζήτηση), έχει, δυστυχώς, οδηγήσει στη δημιουργία απομιμητικών σημάτων της εταιρείας (προϊόντα “μαϊμού”). Αυτό αποδεικνύεται, κατά τρόπο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, από το γεγονός ότι οι διωκτικές αρχές περισσότερων χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Αίγυπτος, Τουρκία, Ρουμανία), έχουν κατασχέσει μέχρι σήμερα σημαντικές ποσότητες απομιμητικών τσιγάρων σημάτων της εταιρείας παραγόμενα εκτός Ελλάδος σε παράνομα εργοστάσια.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των τελωνειακών αρχών της Ισπανίας, με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά, οι οποίες έχουν κατασχέσει το τελευταίο διάστημα σημαντικές ποσότητες απομιμητικών τσιγάρων του σήματός μας American Legend. Μάλιστα, κατά τους τελευταίους μήνες οι Ισπανικές διωκτικές αρχές ανακάλυψαν και σταμάτησαν τη λειτουργία δύο παράνομων εργοστασίων παραγωγής απομιμητικών σημάτων American Legend στο ισπανικό έδαφος και ειδικότερα ένα στην περιοχή των Βάσκων (Σεπτέμβριος 2014) και ένα στην περιοχή της Σεβίλλης (Ιανουάριος 2015).

Τα παραπάνω πραγματικά δεδομένα, τα οποία αποδεικνύονται από επίσημα έγγραφα κρατικών αρχών περισσότερων εννόμων τάξεων, είτε εξαιτίας σοβαρού μεθοδολογικού σφάλματος είτε σκοπίμως, δεν έχει λάβει υπόψη της η έκθεση της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων KPMG. Επισημαίνεται εμφατικά ότι πρόκειται για έκθεση η οποία συνετάγη κατ’ εντολή και για λογαριασμό ανταγωνιστών μας.

Η εν λόγω εταιρεία συμβούλων γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει, μεταξύ άλλων, ότι, από τις ποσότητες οι οποίες φέρουν σήματα ιδιοκτησίας τής Καρέλια, και έχουν κατασχεθεί στην Ισπανία από τις διωκτικές αρχές, προκύπτει ότι ποσοστό ανώτερο του 72% δεν είχαν παραχθεί ποτέ από την καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ, αλλά επρόκειτο για απομιμητικά προϊόντα κατασκευασμένα από παράνομα εργοστάσια τρίτων (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, ΗΑΕ κ.α.) χωρίς την άδεια της Καρέλια ΑΕ.

Παράλληλα, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει, διότι τούτο προέκυπτε από σειρά στοιχείων, ότι για τα υπόλοιπα κατασχεθέντα προϊόντα που είχαν παραχθεί και εξαχθεί από την εταιρεία μας είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι κατανάλωσης στη χώρα που αρχικά είχαν πωληθεί και άρα ανήκουν στην κατηγορία non-domestic legal.

Πέραν της Ισπανίας όμως, σημαντικότατες ποσότητες απομιμητικών προϊόντων σημάτων μας, έχουν τα τελευταία χρόνια κατασχεθεί στην Ελλάδα, Ιταλία, αλλά και στην Αίγυπτο. Επομένως είτε με την πρώτη εκδοχή (τσιγάρα απομιμητικά των σημάτων μας) είτε με τη δεύτερη (τσιγάρα για τα οποία καταβλήθηκαν φόροι κατανάλωσης σε άλλη χώρα) καμία σχέση δεν έχει -και δεν θα μπορούσε να έχει- η καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ με τσιγάρα περιγραφόμενα ως τσιγάρα “illicit whites”».

Η απάντηση του «Ιού»

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η εταιρεία Καρέλια επέλεξε να απαντήσει μέσω «εξωδίκου». Προτού προχωρήσουμε στο δημοσίευμα, σεβόμενοι απολύτως τη δημοσιογραφική δεοντολογία, είχαμε ζητήσει επανειλημμένα τη γνώμη της Καρέλια για την έρευνα της KPMG και, ενώ μας είχε δοθεί σχετική υπόσχεση από την υπεύθυνη Τύπου, ουδέποτε λάβαμε οποιοδήποτε σχόλιο για την έρευνα. Υπάρχουν φυσικά τα σχετικά αποδεικτικά.

Επί της ουσίας: η «Εφ.Συν.» δημοσίευσε αποσπάσματα από την έρευνα της KPMG (μίας από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες ερευνών), τα οποία αναφέρονται και στην Καρέλια. Η έρευνα αυτή έλαβε μεγάλη δημοσιότητα σε όλο τον κόσμο. Υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα και στην Ελλάδα, μόνο που αποσιωπήθηκε η εμπλοκή της εταιρείας Καρέλια. Αυτό το κενό κάλυψε το δημοσίευμά μας. Αναφέραμε, όπως είχαμε υποχρέωση, ότι η έρευνα έγινε με παραγγελία της καπνοβιομηχανίας Philip Morris, το γεγονός όμως αυτό δεν αποτελεί ικανό στοιχείο για να αμφισβητηθεί η σοβαρότητά της.

Αλλωστε η σύγκριση του μεγέθους των δύο εταιρειών (Καρέλια και Philip Morris) δεν δικαιολογεί τον ενδεχόμενο «ανταγωνιστικό» δόλο. Επίσης είναι δεδομένο ότι η Philip Morris έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Ε.Ε. (την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα) και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ενώ τα αποτελέσματά της κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Αλλά και η σοβαρότητα της KPMG δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με αυτό τον τρόπο. Πολύ περισσότερο που οι σχετικές ετήσιες έρευνες της KPMG αποτελούν σημείο αναφοράς όλων των διεθνών θεσμικών οργάνων που ασχολούνται με το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού, από τον ΟΗΕ μέχρι την Interpol και τη Europol.

Η ίδια η εταιρεία Καρέλια, που επέλεξε τον δρόμο των εξωδίκων για τον ελληνικό Τύπο, μας λέει ότι απλώς διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στην KPMG. Για ποιο λόγο δεν δημοσιοποιεί αυτό το κείμενο της διαμαρτυρίας, καθώς και την όποια απάντηση της KPMG; Ούτως ή άλλως η υπόθεση της πάταξης της λαθρεμπορίας τσιγάρων και καπνού είναι μια πρόκληση και για τη νέα ελληνική κυβέρνηση.

 

http://www.efsyn.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top