ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή για ρύθμιση οφειλών

Από 08/04/2015 οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους μέσω διαδικτύου και να καταβάλουν καθυστερούμενες εισφορές μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων

Το ΙΚΑ με έγγραφό του ενημερώνει για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του, που αφορά την υποβολή αίτησης για τη ρύθμιση οφειλών. Οι οφειλέτες θα μπορούν στο site του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες» να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού δόσεων ρύθμισης και υποβολής αίτησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή της αίτησης θα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από εκείνη τη στιγμή, ο οφειλέτης έχει προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για την καταβολής της πρώτης δόσης.

Για παράδειγμα:

1. Οφειλέτης που υποβάλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του στις 11/04/2015, έχει προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως τις 16/04/2015. Αν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία, χάνεται η ρύθμιση και τυχόν καταβολή δόσης μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία λαμβάνεται ως “έναντι καταβολή”.

2. Οφειλέτης που υποβάλει αίτηση ρύθμισης των οφειλών του στις 28/04/2015, έχει προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής της αίτησης, δηλαδή την 30/04/2015. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, η ρύθμιση θεωρείται απολεσθείσα και τυχόν, μεταγενέστερη αυτής, καταβολή ποσού λαμβάνεται ως “έναντι καταβολή”.

Στη συνέχεια μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με τη χρήση ενός 20ψήφιου αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ) και ονομάζεται ταυτότητα οφειλέτη, μπορούν να καταβάλουν τις δόσεις. Η Τράπεζα δε θα ελέγχει και δε θα συσχετίζει το ποσό της καταβολής με τις οφειλές που αφορά η πληρωμή, ούτε θα ελέγχει το εμπρόθεσμο ή μη της καταβολής.

Σε περίπτωση απώλειάς της Ταυτότητας Οφειλέτη, ο οφειλέτης έχει δυνατότητα αναζήτησής της από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες οφειλετών.

Σε ό,τι αφορά το ακριβές ποσό καταβολής, οι υπόχρεοι οφειλέτες δύνανται να ενημερωθούν από την εφαρμογή «Πληρωμές Οφειλέτη» στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη». Στην εν λόγω οθόνη εμφανίζεται το ποσό της απαιτητής δόσης ρύθμισης – εφόσον ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση – προσαυξημένο όπου προβλέπεται με τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τυχόν ποσά από οφειλές εκτός ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του, εμφανίζεται ο πίνακας χρεών.

Μετά την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών η καρτέλα του οφειλέτη, ανάλογα με το ύψος του ποσού, θα πιστώνεται:

– Όταν υπάρχει απόφασης ρύθμισης, με την τρέχουσα απαιτητή δόση ρύθμισης και σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού με τις επόμενες δόσεις.

– Όταν έχει καταλογιστεί οφειλή εκτός ρύθμισης, η καταβολή θα πιστώνει πρώτα την εκτός ρύθμισης οφειλή και στη συνέχεια την απαιτητή δόση.

– Όταν δεν υπάρχει απόφαση ρύθμισης η καταβολή πιστώνει κατά σειρά βεβαίωσης

Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που η καταβολή υπολείπεται της απαιτητής δόσης ρύθμισης, η ρύθμιση θα απόλλυται.

Ως ημερομηνία καταβολής της δόσης λαμβάνεται η ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής από το πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Η καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτικά στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και στις Ταμειακές Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:

– Για τους υπευθύνους που επιθυμούν να εξοφλήσουν το μέρος της οφειλής που τους αναλογεί

– Για την εξόφληση συγκεκριμένης πράξης λόγω ποινικής δίωξης.

– Για την καταβολή του 50% πράξης καταλογισμού σε βάρος της οποία υποβλήθηκε ένσταση.

 

http://oenet.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top