EDITORIAL

Οι Θέσεις Του Συνδικάτου Όσον Αφόρα Περίπτερα – Καπνοπωλεία – Ψιλικά

Επειδή τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά παράξενα από διάφορες Συνδικαλιστικές κατευθύνσεις , ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας ως Θεσμικό όργανο για ακόμη μια φορά προς πάσα κατεύθυνση το τι πιστεύουμε και το τι διεκδικούμε.
Εχθές , Κυριακή 24 Μαΐου 2015, έγινε συγκέντρωση Σωματείων Περιπτερούχων – Καπνοπωλών  στη Λάρισα. Σε λίγες μέρες θα αναρτηθεί οπτικοακουστικό υλικό από την ιστοσελίδα του Κλάδου, ώστε ο καθένας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για όλα αυτά που στην ουσία έχουν φέρει σε δυσμενή θέση τον Κλάδο μας.

Το οπτικοαουστικό υλικό από την συγκεκριμένη συνάντηση της Λάρισας είναι διάρκειας 4 ωρών και βρίσκεται ήδη στην κατοχή μας για επεξεργασία για δημόσια προβολή στο κανάλι www.youtube.com/synpeka

Λίγα λόγια σχετικά με την κατεύθυνση των αναγκαίων θεσμικών, φορολογικών και αγορανομικών μέτρων για την εκ νέου οργάνωση της λιανικής αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

 

Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένως προς όλους τους αρμόδιους φορείς, το περίπτερο και το στεγασμένο καπνοπωλείο – κατάστημα ψιλικών αποτελούν διαχρονικά τις αναγνωρίσιμες μορφές του λιανικού εμπορίου καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Η συνύπαρξη των καταστημάτων ψιλικών δίπλα στα περίπτερα δεν προέκυψε αυθαίρετα. Θεμελιώνεται στην διατύπωση του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971, το οποίο κάνει λόγο γενικά για δικαίωμα λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, χωρίς κάποια πρόσθετη διάκριση ανάμεσα στα περίπτερα και σε στεγασμένα καταστήματα, ενώ στην παρ. 1 γίνεται λόγος για «ασκούντες ή επιθυμούντες να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλη εντός κλειστών χώρων». Επίσης, στις παρ. 6 και 7 της ίδιας διάταξης, ορίζεται ότι:

«6. Ο συνολικός αριθμός των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων που δύναται να χορηγηθούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού του πραγματικού πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή δια του συντελεστού 380. Πηλίκο μικρότερο της μονάδος, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (½) αυτής, θεωρείται ως ακέραια μονάδα.

7. Ο συνολικός αριθμός των επιπλέον αδειών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής κατανέμεται ισομερώς μεταξύ αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.».

Κατά συνέπεια, υπό την ισχύ των διατάξεων του ν.δ. 1044/1971, οι οποίες σήμερα έχουν καταργηθεί και την επαναφορά των οποίων σε ισχύ διεκδικεί ο κλάδος, τα καταστήματα ψιλικών αναγνωρίζονται ως ισότιμη επαγγελματική εγκατάσταση λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε αυτά και τα περίπτερα υπήρξε το γεγονός ότι η παραχώρηση περιπτέρου μπορούσε να γίνει μόνο προς τις κατηγορίες δικαιούχων της παρ. 1 (όπως ανάπηροι και θύματα πολέμου), ενώ οι άδειες πώλησης από στεγασμένα καταστήματα μπορούσαν να παραχωρηθούν σε ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής του καταστήματος, αποκλειστικά όμως υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κάποιον από τις κατηγορίες δικαιούχων.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, διευκρινίζεται ότι το σύνολο αδειών, περιπτέρων και στεγασμένων καταστημάτων, χορηγείτο υπό τις διατάξεις του ν.δ. 1044/1971 κατά απόλυτη προτεραιότητα στις κατηγορίες δικαιούχων της παρ. 1. Εάν μία άδεια θα αφορά περίπτερο ή κατάστημα δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο των δικαιούχων.

Υπενθυμίζω επίσης ότι η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ.β) του Ν. 3730/2008 του Υπουργείου Υγείας κάνει λόγο για καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού, αναγνωρίζοντας στα καταστήματα ψιλικών το δικαίωμα να πωλούν καπνικά σε προθήκες. Τα ανωτέρω καταστήματα μπορούν να λειτουργούν ως μικτά σύμφωνα με το άρθρο 3 της νέας υγειονομικής διάταξης (απόφαση Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υπουργού Υγείας).

Αν δεχόμασταν ότι τα ψιλικά δεν μπορούν να πωλούν τσιγάρα μπαίνει θέμα άνισης μεταχείρισης γιατί και τα περίπτερα πωλούν ψιλικά.

Πρακτικά, εμπορικά και ιστορικά, η ύπαρξη των κλειστών καταστημάτων λειτούργησε συμπληρωματικά προς το περίπτερο και υπήρξε αμοιβαία ωφέλιμη. Συγκεκριμένα, εξυπηρέτησε είτε επαρχιακές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου η εγκατάσταση περιπτέρου δεν υπήρξε βιώσιμη, ευχερής ή δυνατή, είτε αστικές περιοχές, όπου η εγκατάσταση περιπτέρων επίσης δεν υπήρξε πολεοδομικά εφικτή, δίνοντας τη δυνατότητα στα περίπτερα να εγκατασταθούν στα πλέον κεντρικά και αποδοτικά σημεία των πόλεων και να αναπτυχθούν.

Αυτή η παράδοση όχι μόνο δεν μπορεί να καταργηθεί, αφού αφορά επιχειρήσεις δεκαετιών, αλλά πρέπει να διατηρηθεί όταν ο κλάδος πετύχει την επαναφορά σε ισχύ των διατάξεων του νδ. 1044/1971. Εκείνο, όμως, που πρέπει  να επιτευχθεί, είναι η λειτουργία της στο πλαίσιο των διατάξεων αυτών και όχι ανεξέλεγκτα, πάντα με νόμιμη άδεια στο πλαίσιο των πληθυσμιακών κριτηρίων και με τις προϋποθέσεις του νόμου, εγγεγραμμένη σε μητρώο καπνοπωλών, η προσκόμιση της οποίας θα πρέπει να απαιτείται για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και ο αριθμός της οποίας θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε παραστατικό προμήθειας καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι στο παρελθόν, που τα ψιλικά λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, ακόμη και το γεγονός αυτό δεν είχε επίπτωση στην επίδοση των περιπτέρων.

Οι παράγοντες που συνέτειναν στην καθίζηση των περιπτέρων και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα είναι οι εξής:

Σε θεσμικό επίπεδο η αποσύνδεση του περιπτέρου από τον προνοιακό του χαρακτήρα και η ανάθεσή του στους δήμους ως δημοτικό έσοδο και η κατάργηση του κλειστού αριθμού των αδειών, γεγονός που θα φέρει αθρόες καταργήσεις περιπτέρων, εξώσεις επαγγελματιών προς όφελος μεγάλων εμπορικών αλυσίδων, αναγκαστικές μετατοπίσεις περιπτέρων, άρνηση αναγκαίων μετατοπίσεων περιπτέρων για λόγους αποδοτικότητας και στέρηση από περίπτερα του αναγκαίου ζωτικού χώρου για την λειτουργία τους, συνοδεύομενη από υπέρογκα τέλη και πρόστιμα.

Σε εμπορικό και φορολογικό επίπεδο επίπεδο η ισοπέδωση του ανταγωνισμού στη διανομή καπνοβιομηχανικών προϊόντων, τα ολιγοπώλια ή μονοπώλια στη διανομή η διαμόρφωση ολοένα και πιο δυσμενών όρων συναλλαγής με τους αντιπροσώπους, η καθίζηση των ποσοστών σε τσιγάρα, κάρτες και τύπο και η άρνηση νομοθετικής κατοχύρωσης βιώσιμων ποσοστών κέρδους.

Σε αυτές τις κατευθύνσεις θα πρέπει να αναζητηθεί η όποια λύση των προβλημάτων του περιπτέρου.

 

Γεώργιος Π. Δούκας

Πρόεδρος Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών & Ψιλικών Ειδών Ν. Αττικής

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top