ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΦΙΑ : Ανάλυση των εκπτώσεων & των απαλλαγών για το 2015

Μια συνηθισμένη και συνεχώς επαναλαμβανόμενη ερώτηση που δεχόμαστε τις τελευταίες ημέρες , αφορά στο δικαίωμα έκπτωσης και απαλλαγής επί των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2015.

Αναδημοσιεύουμε στοιχεία από  το Άρθρο μας στις 2 Οκτωβρίου 2015 , υπενθυμίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι δόσεις φέτος είναι 5 (αντί 6 τη περσινή χρονιά) και ως εκ τούτου η μηνιαία δόση είναι μεγαλύτερη από την περσινή αλλά το σύνολο του φόρου -αν δεν έχει υπάρξει εντός του 2014 κάποια τροποποίηση ή αλλαγή- είναι το ίδιο.

Δείτε αρχικά τον συγκεντρωτικό Πίνακα  για τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές που δημοσίευσε τοhttp://logistis-amea.blogspot.gr/2015/10/2015.html

ΕΝΦΙΑ 2015

  • ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ που αφορά στο Εισόδημα

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.”

Α. Ο Πίνακας 4 αφορά ΟΛΑ τα είδη εισοδήματος που δηλώθηκαν στη τελευταία φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2014 ήτοι :
Α) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Β) Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
Γ) Εισόδημα από κεφάλαιο
Δ) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Β. Τα ποσά των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 τηςδήλωσης , αφορούν όλα τα δηλωθέντα εισοδήματα ήδη φορολογημένα ή αφορολόγητα που δηλώθηκαν στη τελευταία φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2014 ήτοι (ανά περίπτωση) :
Περίπτωση 2. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2014, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο
ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση
Περίπτωση 3. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2014, τα οποία απαλλάσσονται από το φάρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο
Περίπτωση 4. Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρ. 29 ν. 3986/2011) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση
Περίπτωση 5. Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρ, 29 ν.3986/2011)
Περίπτωση 8. Επίδομα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.
Περίπτωση 9. Καθαρά κέρδη από αυμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία
Περίπτωση 10. Καθαρό ποσό κοινωνικής σλληλεγύης (ΕΚΑΣ) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση
Περίπτωση 11. Καθαρό ποσό κοινωνικής αλληλεγύης (ΕΚΑΣ)
και
Γ. Το ποσό της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται , δηλαδή την  πιθανή διαφορά του  τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από  τη τελευταία φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2014.

Ακόμα για το οικογενειακό εισόδημα υπάρχουν και περαιτέρω επεξηγήσεις :

Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

  • ΑΠΑΛΛΑΓΗ λόγω αναπηρίας

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.. Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ 763 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1132/25.6.2015 (ΦΕΚ 1286 Β’) και ισχύει.

  • ΕΚΠΤΩΣΗ για κένα ΜΗ ηλεκτροδοτούμενα

Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Θυμηθείτε επίσης τις ημερομηνίες των δόσεων του  ΕΝΦΙΑ  :

  • 1η 30/10/2015
  • 2η 30/11/2015
  • 3η 31/12/2015
  • 4η 29/01/2016
  • 5η 29/02/2016

 

http://foroline.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top