EDITORIAL

Tέλος στις Ευρωπαϊκές συμφωνίες με τις Πολυεθνικές Καπνοβιομηχανίες που έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου, προτρέπουν οι εμπειρογνώμονες

Οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των 4 μεγάλων Πολυεθνικών εταιρειών καπνού, για την πάταξη του λαθρεμπορίου τσιγάρων καθώς και για την απώλεια φορολογικών εσόδων κάθε κράτους, είναι αδύνατον να καλύψουν τους δεδηλωμένους στόχους της συμφωνίας, συμπεραίνει η έρευνα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Tobacco Control.

Η συμφωνία είναι γεμάτη με κενά, τα οποία οι καπνοβιομηχανίες μπορούν εύκολα να εκμεταλλευτούν και θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και να μην ανανεωθεί, υποστηρίζουν οι ερευνητές – εμπειρογνώμονες.
Οι συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ του 2004 και του 2010 με την Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) και Imperial Tobacco Limited (ITL), έδειξαν κατά τη διάρκεια των συμφωνιών ότι υπάρχει άμεση και έμμεση συμμετοχή των συγκεκριμένων εταιριών κατά εξακολούθηση όσο αφορά δραστηριότητες στο λαθρεμπόριο καπνού.

Οι συμφωνίες αυτές έγιναν ύστερα από τις αστικές αξιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα με την Philip Morris και JTI, όταν απεκαλύφθη κατά το παρελθόν ότι είχαν ενεργό ρόλο στο Λαθρεμπόριο Καπνού.
Το αντάλλαγμα της συμφωνίας ήταν να εγκαταλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομικές διεκδικήσεις εναντίον των συγκεκριμένων Καπνοβιομηχανιών και έγινε συμβιβασμός ο οποίος περιλαμβάνει και μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία υποχρεούνται οι Καπνοβιομηχανίες να δίδουν προς τα μέλη της Ε.Ε. με τη μορφή χορηγιών.

Η πρόθεση της συμφωνίας ήταν να πατάξει το λαθρεμπόριο τσιγάρων σε όλη την Ευρώπη, απαιτώντας από τις τέσσερις εταιρείες να διασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού μέσω του μάρκετινγκ , παρακολούθησης και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ.

Η συμφωνία προέβλεπε να καταβάλλονται ποσά από το 2004 μέχρι το 2030, που κυμαίνονται από 200 εκατομμύρια δολάρια έως και 1 δισεκατομμύριο και επίσης υπήρχαν και διάφορα “χρηματικά πέναλτι” εάν οι ετήσιες κατασχέσεις τσιγάρων υπερβαίνουν τα 150.000.000 με 450.000.000 τσιγάρα.

Οι ερευνητές – εμπειρογνώμονες ανέλυσαν τα έγγραφα των συμφωνιών για το 2004-2012 .
Αυτές οι αναλύσεις έδειξαν ότι έχουν καταβληθεί κατά την περίοδο αυτή το ποσό 70.728.624 € (US $ 100 εκατομμύρια) . Το συγκεκριμένο ποσό το έχουν πληρώσει οι 3 από τις 4 εταιρείες (PMI, JTI και Imperial Tobacco Limited).

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει περίπου 12 δις € ετησίως από φορολογικά έσοδα που αφορούν την κατανάλωση τσιγάρων . Οι ερευνητές – εμπειρογνώμονες έχουν εκτιμήσει ότι η συμφωνία έχει πολλά κενά διότι τα χρηματικά πρόστιμα εφαρμόζονται μόνο στα γνήσια κατασχεθέντα brand name τω ν Καπνοβιομηχανιών.
Σε όλα τα παραποιημένα καπνοβιομηχανικά προϊόντα που κατάσχονται ανά χώρα βάσει συμφωνίας οι τελωνιακές αρχές βασίζονται μόνο στην εκάστοτε Καπνοβιομηχανία για να τους πιστοποιήσει εάν τα κατασχεθέντα προϊόντα είναι γνήσια ή “μαϊμού”
Δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή για να επαληθεύσει τα κατασχεθέντα προϊόντα καπνού σε καμία χώρα και αυτό είναι ένα μεγάλο κενό της υπάρχουσας συμφωνίας.

Από την εφαρμογή της πρώτης συμφωνίας έως το 2013, η Καπνοβιομηχανίες έχουν ισχυριστεί ότι το 78% των κατασχεθέντων προϊόντων είναι πλαστά. Οι ερευνητές – εμπειρογνώμονες ισχυρίζονται ότι είναι παραγωγής θυγατρικών τους εταιριών ανά τον κόσμο με διαφορετικά brand name από αυτά που κυκλοφορούν στην νόμιμη αγορά.
Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι συμφωνίες αυτές χρησίμευσαν μόνο για τα περαιτέρω συμφέροντα των Καπνοβιομηχανιών και απειλούν την πρόοδο στην καταπολέμηση του καπνίσματος για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Επίσης οι εμπειρογνώμονες ισχυρίζονται ότι οι πληρωμές ως ποινή από κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων είναι ασήμαντες και τελείως ανεπαρκές αποτρεπτικό μέσο για την καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου Καπνικών σε διεθνές

Η συμφωνία με την PMI βρίσκεται στο στάδιο της επαναδιαπραγμάτευσης (λήξη 2016), αλλά οι ερευνητές λένε: “Αποδεικτικά στοιχεία μας δείχνουν ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να επεκτείνει τη συμφωνία της … και εάν είναι εφικτό θα πρέπει να τερματίσει τις συμφωνίες με τις 3 άλλες εταιρείες καπνού”

Διεθνής συνάντηση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών.

Στις 21-22 Οκτωβρίου έγινε συνεδρίαση της Task Force Tobacco στην Πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου.
Η εκδήλωση έφερε σε επαφή εμπειρογνώμονες – στελέχη από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Μολδαβία, την Ουκρανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, καθώς και τους μεγάλους παραγωγούς τσιγάρων, όπως η British American Tobacco, Japan Tobacco International, η Imperial Tobacco και Philip Morris. Παρευρέθησαν επίσης αντιπρόσωποι από τους οργανισμούς της ΕΕ Ευρωπόλ, η OLAF και το SELEC, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο HMRC.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα τελευταία πορίσματα σχετικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων και υποθέσεις που αφορούν κατασχέσεις μεγάλης κλίμακας των προϊόντων καπνού που προέρχονται από τη Μολδαβία και την Ουκρανία.
Συζήτησαν τις στρατηγικές πτυχές της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της Μολδαβίας και της Ουκρανίας καθώς και εθνικές στρατηγικές για να ενταθεί ο αγώνας κατά του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.
Η Μολδαβία έχει ολοκληρώσει την εθνική στρατηγική της, η οποία θα ξεκινήσει στις 27 Οκτωβρίου 2015, ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να εργάζεται για τη στρατηγική της.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τις δραστηριότητές αντιδράσεων κατά του λαθρεμπορίου των λεγόμενων “φθηνών λευκών – no name” τσιγάρων τα οποία παράγονται στην Μολδαβία και την Ουκρανία και διοχετεύονται στην ΕΕ, δίχως την νόμιμη φορολογία.

Το λαθρεμπόριο τσιγάρων προς το παρόν αξιολογείται ως ένας από τους πιο σοβαρούς κινδύνους για την οικονομική ασφάλεια και την ασφάλεια στα σύνορα Μολδαβίας-Ουκρανίας.
Παρά την καλή δουλειά που γίνεται από τις τοπικές και διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η πιθανότητα της παράνομης διακίνησης τσιγάρων μέσω των συνόρων Μολδαβίας-Ουκρανίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η Task Force Tobacco δημιουργήθηκε από EUBAM το 2010 για να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για το συνδυασμό εθνικών και διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού από την Μολδαβία και την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: Science Daily, http://www.eubam.org

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top