ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα στις ενάρξεις, διακοπές, κ.λπ., όταν συνυποβάλλονται καταστατικά καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε από το αρμόδιο τμήμα του υπ. Οικ. έγινε γνωστό ότι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της κάθε Δ.Ο.Υ., υποχρεούνται να προβαίνουν στις σχετικές, κατά περίπτωση, καταχωρήσεις όταν κατά την υποβολή δηλώσεων μητρώου (έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών), συνυποβάλλονται καταστατικά καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ., που αφορούν σε σύσταση, τροποποίηση, λύση ή εκκαθάριση κ.λπ. του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας αυτών.

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, όπως επισημαίνεται και στη σχετική εγκύκλιο, από την έναρξη εφαρμογής της τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και με την καταχώρηση σε αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Α.Ε.,κ.λπ) αποκτούν νομική προσωπικότητα, επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού τους, η λύση τους, η αναβίωση τους, συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπασή τους κ.λπ. Ομοίως, καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. η Κοινοπραξία, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα (περ.3 άρθρο 293 του ν.4072/2012 ΦΕΚ Α’86/11.04.2012) και οι Αστικές Εταιρείες που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και θέλουν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα.( αρθ.784 ΑΚ).

Στο Γ.Ε.ΜΗ. επίσης καταχωρούνται και οι τροποποιήσεις και οι λύσεις των νομικών προσώπων (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,Α.Ε.,κ.λπ) που έχουν συσταθεί πριν την 4/4/2011 και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαπογραφής τους.

 

Πηγή: http://www.taxheaven.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top