ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

«Πάγωσε» την μπύρα

Η «Α» έχει ασχοληθεί αρκετές φορές και με εκτενή ρεπορτάζ έχει παρουσιάσει στο αναγνωστικό κοινό της τις περίεργες και κολάσιμες –και την κρίση μας– πρακτικές που ακολουθεί ο πρόεδρός της κ. Κυριτσάκης και η Επιτροπή του, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σχετικό, μάλιστα, υπόμνημα με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει κατατεθεί από τις 28/12/2015 και στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, αρμόδιο για θέματα Διαφθοράς, κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει όμως «τραβήξει» την προσοχή και του Κοινοβουλίου. Έτσι, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση σχετικά με τη 15μηνη καθυστέρηση καθαρογραφής της απόφασης της επιβολής προστίμου-μαμούθ στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Θυμίζεται ότι στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ένιωσε βαρύ τον πέλεκυ της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο-μαμούθ 31.451.211 ευρώ. Πρόκειται για το τέταρτο υψηλότερο που διαχρονικά έχει επιβάλει η Ανεξάρτητη Αρχή –και το υψηλότερο που έχει επιβάλει ποτέ σε μόνο μία εταιρεία– και θα έλεγε κάποιος ότι αυτό αποδεικνύει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκανε καλά τη δουλειά της.

Είναι, όμως, όντως έτσι; Η απάντηση είναι πώς όχι, και αυτό διότι η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη συγκεκριμένη υπόθεση ενώ εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 χρειάστηκε να μείνει σαν… μπύρα παγωμένη 15 μήνες στο ψυγείο προκειμένου να καθαρογραφεί και να δημοσιευτεί (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 15 Δεκεμβρίου 2015).

Και δεν είναι το παραπάνω το μοναδικό περιστατικό αναποτελεσματικότητας της Επιτροπής στην οποία προεδρεύει ο κ. Δημήτρης Κυριτσάκης. Τα… αργά έργα της Ανεξάρτητης Αρχής εκθέτει σε σχετική επιστολή του ο κ. Γιώργος Φλωράς. Ο κ. Φλωράς είναι μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος στην Επιτροπή για θέματα Ανταγωνισμού του ΕΕΑ. Υπό αυτή του την ιδιότητα, ο κ. Φλωράς κοινοποίησε στη Βουλή επιστολή του στην οποία διαμαρτύρεται για την αναποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι αναφορές Φλωρά

Για να είμαστε ακριβείς, ο κ. Φλωράς έχει κάνει δύο αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η πρώτη έχει ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2015 και σε αυτήν αποκαλύπτεται με στοιχεία η πλήρης ανακολουθία των δηλώσεων απολογισμού στα πεπραγμένα της Επιτροπής.

Η δεύτερη αναφορά που σχετίζεται με την υπόθεση της μπύρας έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2015 και επικεντρώνεται σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, όπου καταδεικνύεται η παράλειψη οφειλομένης ενέργειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εξηγεί αναλυτικά ο κ. Φλωράς:

«Πριν λίγο καιρό δημοσιοποιήθηκε όμως μια απόφαση βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπ’ αριθμό 2660/2015. Η απόφαση αυτή αφορούσε αίτηση αναίρεσης της ίδιας της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά της απόφασης 428/2007 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε προσφυγή του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Αθανάσιου Πιτσιόρλα κατά της Ανεξάρτητης Αρχής.

»Με την προσφυγή που κατέθεσε καταγγελία ο κ. Πιτσιόρλας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 19/7/2005, στράφηκε αφ’ ενός μεν εις βάρος των Δικηγορικών Συλλόγων Χαλκιδικής και Κιλκίς “και ευρύτερα όλων των μικρών περιφερειακών δικηγορικών συλλόγων της χώρας” για παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού ως προς την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, “με την παρεμπόδιση ή απαγόρευση της παράστασης δικηγόρων εγγεγραμμένων σε άλλους δικηγορικούς συλλόγους ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών πρωτοδικείων και εφετείων της δικαστικής περιφέρειάς τους”, αφ’ ετέρου δε εις βάρος όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας για παραβίαση ομοίως του δικαίου του ανταγωνισμού “με την απαγόρευση της παράστασης στην υπογραφή συμβολαίων στην περιφέρεια κάθε πρωτοδικείου δικηγόρων εγγεγραμμένων σε άλλους δικηγορικούς συλλόγους”.

»Ειδικότερα, με την εν λόγω καταγγελία του ο κ. Πιτσιόρλας ισχυρίσθηκε ότι, κατά την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων, οι καταγγελλόμενοι σύλλογοι, με σχετικές “αποφάσεις και πρακτικές” τους (σύσταση “τυπικά ή άτυπα” “συλλογικών μηχανισμών νομιμοποίησης”, όπως σχετικού “ειδικού ταμείου” κ.ά.), παραβίαζαν τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977, καθώς και τις αντίστοιχες του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού (άρθρα 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ και 1 Κανονισμού 1/2003), και ζήτησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διενεργήσει σχετική έρευνα και να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

»Με δεδομένο ότι στο άρθρο 24 του Ν. 703/77 (που όριζε τις ευθύνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού έως το 2011) οριζόταν στην παράγραφο 4 ότι “Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να εκδώσει απόφαση μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας ή του αιτήματος του Υπουργού Ανάπτυξης” και ότι “σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η υπόθεση χρήζει περαιτέρω έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, το ανώτερο, μέχρι δύο (2) μήνες”, ο κ. Πιτσιόρλας προσέφυγε στο Εφετείο διαμαρτυρόμενος ότι πέρασαν οι 8 μήνες και τίποτα δεν έγινε.

»Το Διοικητικό Εφετείο δικαίωσε τον κ. Πιτσιόρλα και το ΣτΕ επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, ισχυριζόμενο τα ακόλουθα:

»“6. Επειδή, όπως συνάγεται από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως εκ της φύσεως και του έργου της, έχει ευρεία ευχέρεια να καθορίζει την προτεραιότητα των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της και να διαθέτει για κάθε μια το χρόνο που εκτιμά αναγκαίο. Την ευχέρειά της όμως αυτή, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της, οφείλει να την ασκεί με τρόπο συστηματικό και διαφανή, αξιολογώντας και συγκρίνοντας προς τούτο τις εκκρεμείς υποθέσεις βάσει πρόσφορων κριτηρίων, αναγόμενων στη σοβαρότητα, την πολυπλοκότητα, τον επείγοντα χαρακτήρα τους κ.λπ.

»Εν όψει αυτών, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 703/1977, κατά την οποία η Επιτροπή “υποχρεούται να εκδώσει απόφαση” μέσα σε ορισμένη προθεσμία από την υποβολή τής σχετικής καταγγελίας, ναι μεν δεν καθιερώνει την προθεσμία αυτή ως αποκλειστική για την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της οικείας υποθέσεως ούτε καθιστά μετά ταύτα την Επιτροπή κατά χρόνο αναρμόδια, σύμφωνα, άλλωστε, και με τη γενική αρχή περί του ενδεικτικού, κατ’ αρχήν, χαρακτήρα των προθεσμιών που τάσσονται από το νόμο προς τη Διοίκηση, έχει όμως την έννοια η εν λόγω διάταξη, εν όψει και της χαρακτηριστικής αυστηρότητας στη διατύπωσή της (εξάμηνη προθεσμία δυνάμενη να παραταθεί “σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η υπόθεση χρήζει περαιτέρω έρευνας […] το ανώτερο μέχρι δύο μήνες”), ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει σε κάθε περίπτωση να τοποθετηθεί επί της συγκεκριμένης καταγγελίας μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες: Είτε εκφέροντας οριστική κρίση, είτε παραγγέλλοντας, με προδικαστική απόφαση, περαιτέρω έρευνα ή συμπλήρωση στοιχείων, είτε, εφ’ όσον δεν είναι ώριμη να αποφανθεί επί της ουσίας, εκδίδοντας, πάντως, και στην περίπτωση αυτή, εμπροθέσμως πράξη και καθορίζοντας αιτιολογημένα, κατά τα προεκτεθέντα, τα της προτεραιότητας και της πορείας της υποθέσεως ενώπιόν της.

»Στην αντίθετη περίπτωση, με την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, στοιχειοθετείται, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, παράλειψη οφειλομένης ενεργείας της, προσβλητή επί ακυρώσει με προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού εφετείου”.

»Η απόφαση του ΣτΕ έχει μεγάλη σημασία για την λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής. Mε τον νέο νόμο 3959/2011, ναι μεν καταργήθηκε το 6+2 μήνες από την καταγγελία του Ν703/77, όμως και πάλι οι προθεσμίες έκδοσης απόφασης παραμένουν πιεστικές, για τους λόγους που αναλύει η απόφαση του ΣτΕ.

»Συγκεκριμένα το άρθρο 15, παρ. 5 του Ν3959/2011 ορίζει όπως:

»“5. Κάθε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού λαμβάνεται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ανάθεση της σχετικής υπόθεσης στον Εισηγητή…. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή όταν η υπόθεση χρήζει περαιτέρω έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή, το ανώτερο, μέχρι δύο μήνες”.

»Φυσικά όταν ο νομοθέτης λέει “λαμβάνεται” δεν σημαίνει ότι δίνει το δικαίωμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να λάβει μεν την απόφαση αλλά να την καθαρογράψει μετά από 3 χρόνια!! Κάτι σαν αυτό που ζούμε σήμερα με την Μπύρα που η καθυστέρηση καθαρογραφής της απόφασης έχει ξεπεράσει τους 17 μήνες. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράξεις παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δεν είναι ανεκτά από κανέναν (εκτός φυσικά από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμού)».

Ψάχνουν οι εισαγγελείς

Υπό αυτό το πρίσμα, ότι δηλαδή σύμφωνα με το ΣτΕ, σε κάθε τέτοια περίπτωση, υπάρχει «παράλειψη οφειλομένης ενεργείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού», εύλογη  είναι η αναρώτηση του κ. Φλωρά για το ποια είναι η θέση της πολιτείας αλλά και της Δικαιοσύνης στο ζήτημα. Και η απορία του δεν άργησε να λυθεί.

Το μεν υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού απάντησε στον ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο (σ.σ. ήταν αυτός που είχε κάνει σχετική αναφορά προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Οικονομίας) ότι «η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη αρχή» και πως «το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δεν παρεμβαίνει στο έργο της ΕΑ, όπως και δεν παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης».

Αντίθετα, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδειξε περισσότερη… ζέση. Στις 21 Δεκεμβρίου 2015 απαντά στην αναφορά του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, γνωστοποιώντας ότι «με το υπ’ αριθ. 148/11-12-2015 έγγραφό μας διαβιβάσαμε το σύνολο των ως άνω εγγράφων (Αναφορά με συνημμένη Επιστολή Γ. Φλωρά) στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς προκειμένου να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για την αιτούμενη με την ως άνω Αναφορά παρέμβασή τους». Μάλιστα, το υπουργείο Δικαιοσύνης στις 7 Ιανουαρίου 2016 ενημερώνει με συμπληρωματικό έγγραφο τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος ότι:

«Κατόπιν αποστολής στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της προαναφερόμενης, υπ’ αριθ. 604/07-12-2015 Αναφοράς του ιδίου ως άνω Βουλευτή σχετικά με καθυστέρηση στην καθαρογραφή απόφασης για την μπύρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς μας ενημέρωσε, με το υπ’ αριθ. 1822,1823 /17-12-2015 έγγραφό του, ότι σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ. ΕΔ 2015/334 ποινική δικογραφία και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με το υπ’ αριθ. 184134/22-12-2015 έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι κατόπιν διαβίβασης της ως άνω δικογραφίας από το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2015/198 ποινική δικογραφία, η οποία την 21-12-2015 χρεώθηκε σε Εισαγγελείς προς επεξεργασία».

Ειδικά, τέλος, για το θέμα της καθυστέρησης στην καθαρογραφή απόφασης για τη μπύρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης που υπογράφει στις 7 Ιανουαρίου ο κ. Δ. Παπαγγελόπουλος απαντά στην αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ν. Νικολόπουλος ως εξής:

«Κατόπιν αποστολής στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς της προαναφερόμενης, υπ’ αριθ. 604/07-12-2015 Αναφοράς του ιδίου ως άνω Βουλευτή σχετικά με καθυστέρηση στην καθαρογραφή απόφασης για τη μπύρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς μας ενημέρωσε, με το υπ’ αριθ. 1822,1823/17-12-2015 έγγραφό του, ότι σχηματίσθηκε η με Α.Β.Μ. ΕΔ 2015/334 ποινική δικογραφία και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με το υπ’ αριθ. 184134/22-12-2015 έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι κατόπιν διαβίβασής της ως άνω δικογραφίας από το Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, σχηματίσθηκε αυτεπαγγέλτως η με ΑΒΜ Ω2015/198 ποινική δικογραφία, η οποία την 21-12-2015 χρεώθηκε σε Εισαγγελείς προς επεξεργασία».

Προφανώς κάποιοι θα έχουν τρεχάματα με τη Θέμιδα από εδώ και πέρα…

 

http://www.iapopsi.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top