ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Έτοιμα νομοσχέδια για «πλαστικό χρήμα», καπνικά προϊόντα και αδήλωτα εισοδήματα

Έτοιμα να κατατεθούν στη Βουλή εντός των προσεχών ημερών είναι πλέον τρία νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την επέκταση της χρήσης του πλαστικού χρήματος σε ακόμη πιο πολλές καθημερινές συναλλαγές, μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και κίνητρα για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.

Σχετικές δηλώσεις έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης μιλώντας το Σάββατο, 5 Μαρτίου, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προωθήσει τα συγκεκριμένα νομοσχέδια παρά το γεγονός ότι τα έχει προαναγγείλει εδώ και πολλούς μήνες. Άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι η βασική αιτία για την οποία σημειώθηκε αυτή η τόσο μεγάλη καθυστέρηση είναι η στάση των εκπροσώπων των δανειστών που επί πολλούς μήνες “μπλόκαραν” τις ρυθμίσεις των εν λόγω νομοσχεδίων και δεν έχουν πάψει ακόμη και μέχρι σήμερα να εκφράζουν επιφυλάξεις και να διατυπώνουν αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τρία νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν τα εξής:

1)”Πλαστικό χρήμα”: Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις θα πρέπει να καλύπτουν ένα ποσοστό του ετησίου εισοδήματός τους με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, προκειμένου να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο των 9.545 ευρώ.

Το ποσοστό του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις που θα πρέπει να καλύπτεται με δαπάνες πληρωθείσες με «πλαστικό χρήμα» θα εξαρτάται από το ύψος του εισοδήματος αυτού. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, όσοι δηλώνουν ποσά ετησίου εισοδήματος έως 9.545 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 15% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό χρήμα».

Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 9.545 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ το ποσοστό του εισοδήματος που πρέπει να καλύπτεται με «πλαστικό χρήμα» θα ανέλθει στο 30% ενώ για όσους δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 40%.

Από την υποχρέωση να καλύπτουν ένα ποσοστό του ετησίου εισοδήματος με δαπάνες πληρωθείσες με «πλαστικό χρήμα» θα εξαιρεθούν όσοι συνταξιούχοι έχουν ηλικία 70 ετών και άνω, καθώς και όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο και σε περιοχές ορεινές που βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από ένα συγκεκριμένο όριο.

2) Πάταξη λαθρεμπορίου καπνικών: Για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των προϊόντων καπνού θα θεσπιστούν μέτρα που θα προβλέπουν:

α) την ηλεκτρονική καταγραφή όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα της διακίνησης καπνικών και

β) την καθιέρωση ειδικής σήμανσης με ταινίες ασφαλείας, που θα περιέχουν και ηλεκτρονικές πληροφορίες για το πού, πότε και από ποιόν παράχθηκε και πωλήθηκε το κάθε προϊόν καπνού.

Για την καταγραφή και τον έλεγχο όλης της αλυσίδας διακίνησης καπνικών προϊόντων, θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν τρεις βάσεις δεδομένων.

Στην πρώτη θα καταγραφούν όλοι οι παραγωγοί καπνού της χώρας, οι οποίοι θα έχουν ειδική άδεια. Πέρα από τα στοιχεία τους, η ηλεκτρονική αυτή βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει το μέγεθος της παραγωγής τους, όπως επίσης και τις συμβάσεις που θα υπογράφουν με τις καπνοβιομηχανίες, έτσι ώστε το υπουργείο Οικονομικών να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος παράγει, πόσο παράγει, πού πουλάει και τι ποσότητα πουλάει.

Στην ίδια βάση δεδομένων θα καταγραφούν και όσοι μεσολαβούν από τον παραγωγό ως τη βιομηχανία (π.χ. αποθήκες), καθώς και όσοι μεσολαβούν από τη βιομηχανία ως την τελική διάθεση των προϊόντων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν ειδικές άδειες, αλλιώς θα υπόκεινται σε αυστηρές διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.

Στη δεύτερη βάση δεδομένων, θα καταγράφονται όλα τα προϊόντα καπνού που τίθενται στη διάθεση του κοινού. Στο στάδιο αυτό προβλέπεται η καθιέρωση νέας ταινίας ασφαλείας, η οποία δεν θα αποτυπώνει μόνο ότι έχουν πληρωθεί οι αναλογούντες φόροι ανά μονάδα προϊόντος, αλλά θα εμπεριέχει αποτυπωμένες με ηλεκτρονικό τρόπο πληροφορίες για την προέλευση του προϊόντος, εν είδη bar code. Η ταινία αυτή θα επικολλάται για πρώτη φορά και στα προϊόντα καπνού που πωλούνται στα duty free, ενώ όσοι παράγουν καπνό στο εξωτερικό και τα εισάγουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να επικολλούν αυτές τις ταινίες στα προϊόντα πριν αυτά μπουν στην Ελλάδα.

Η τρίτη βάση δεδομένων θα λειτουργεί στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για όλες τις περιπτώσεις λαθρεμπορίας δηλαδή ακόμα και καυσίμων ή αλκοόλ, με στόχο να γίνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή εκτεταμένες διασταυρώσεις υποθέσεων, προκειμένου να αποκαλύπτονται τα κυκλώματα που δρουν εντός ή και εκτός Ελλάδας.

3) Κίνητρα για την εθελοντική αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων: Όσοι δηλώνουν οικειοθελώς εισοδήματα που απέκρυψαν κατά το παρελθόν και φυγάδευσαν σε τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού θα υπόκεινται για τα εισοδήματα αυτά σε φόρο, ο οποίος θα υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες που ίσχυαν κατά τα έτη απόκτησης των εισοδημάτων ή με βάση τις κλίμακες όποιου έτους επιθυμούν, χωρίς να επιβαρύνονται με πρόστιμα, πρόσθετους φόρους και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Για όσους αποκαλύψουν αδήλωτα κεφάλαια στο εξωτερικό και τα φέρουν για να τα επενδύσουν στην Ελλάδα θα προβλέπονται εκπτώσεις από 20% έως και 80% στους συντελεστές με τους οποίους θα φορολογηθούν τα συγκεκριμένα ποσά. Θα προβλέπεται π.χ. έκπτωση 50% στον φορολογικό συντελεστή εάν τα αποκρυβέντα κεφάλαια που θα δηλωθούν επαναπατριστούν στην Ελλάδα και επενδυθούν σε αγορές ακινήτων στη χώρα μας, 30% αν τοποθετηθούν σε προθεσμιακές καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες, 20% αν τοποθετηθούν σε καταθέσεις ταμιευτηρίου σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.

Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι εκπρόσωποι των δανειστών φέρονται να απορρίπτουν τις εκπτώσεις που προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο για όσους θα επενδύσουν τα αποκαλυπτόμενα κεφάλαια την Ελλάδα.

 

http://www.paseges.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top