EDITORIAL

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡ. ΠΡΩΤ.1001

 

Αθήνα Σάββατο 16/4/2016 Αρ. Πρωτ.1001/14.4.2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου του επαγγελματικού σωματείου υπό την επωνυμία «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ, ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

(αριθμός Μητρώου 29934/6228)

***********************************************

Στην Αθήνα, την δεκάτη έκτη (16η) Απριλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 17.00 συνήλθε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις (συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Οικονομικών ή επαναλαμβανόμενες 3ήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις ΄σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το κυβερνητικό σχέδιο για την αύξηση των φόρων καπνού.
 2. Επικύρωση – Αποδοχή έγγραφων  προσφορών από τις Τράπεζες Πειραιώς και Αττικής για θέματα που αφορούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και POSκαι σε περίπτωση έγκρισής τους, διευθέτηση πρακτικών θεμάτων συνεργασίας με τις τράπεζες.
 3. Πρωτόκολλο παραλαβής κουπονιών Ετήσιων Συνδρομών 2016  από τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συνδικάτου σε όλα τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ.
  Αναλυτικές οδηγίες  για όλη την διαδικασία διανομής των κουπονιών.
 4. Καθορισμός ημερομηνίας, μετά το Πάσχα, για την παρουσίαση Demo του Μηνιαίου Πανελλαδικού Κλαδικού Περιοδικού του Συνδικάτου (tirageAudiovisual (Πάρνωνος 3, Μαρούσι). Την ευθύνη της έκδοσης του εν λόγω περιοδικού προτείνεται να αναλάβει η θυγατρική διαφημιστική εταιρία της Dionic, Nestcom. Μετά την παρουσίαση του περιοδικού θα πραγματοποιηθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση και εξουσιοδότηση για υπογραφή συμβάσεων της συγκεκριμένης συνεργασίας.

Παρέστησαν οι:

 1. Μπασιορίδου  Χαρούλα
 2. Τσαγγαράτου Καλομοίρα
 3. Κετσές Χρήστος
 4. Σαπλαούρας Κώστας
 5. Χήρας Βασίλειος
 6. Καραδήμας Δημήτριος
 7. Δούκας Γεώργιος
 8. Αδαμόπουλος Πελοπίδας
 9. Δημητρίου Ηλίας
 10. Φώτου Λαμπρινή
 11. Γιαννόπουλος Παύλος
 12. Γιαννόπουλος Κων/νος
 13. Παξιμάδης Γεώργιος
 14. Κίκης Ηλίας
 15. Κίκη Μελπομένη
 16. Καλιανώτης Αριστοτέλης
 17. Γκίνης Κων/νος

Απουσίασαν, αν και προσκλήθηκαν, οι:

 1. Κάβουρας Μιλτιάδης
 2. Καμινιώτης Αλέξανδρος
 3. Κούρτης Αρμάντος
 4. Κυριάκος Παναγιώτης
 5. Πάτρας Αγαμέμνων
 6. Hristova Maya

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας η Διοικούσα Επιτροπή αρχίζει τη συζήτηση του παραπάνω θέματος της συνεδρίασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Απόφαση Θέμα 1ον:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί με πολύ μεγάλη ανησυχία τις διαρροές στον τύπο για τις προθέσεις της κυβέρνησης να επιφέρει εκ νέου μεγάλη αύξηση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καπνού.

Εκτιμά την αύξηση αυτή ως καταστροφική για την επιβίωση του κλάδου, ο οποίος έχει υποστεί συντριπτικά πλήγματα από ανάλογες πολιτικές στο παρελθόν.

Καταδικάζει απερίφραστα στις κυβερνητικές προθέσεις ως αντιφατικές σε σχέση με παλαιότερες τοποθετήσεις της κυβέρνησης στην Βουλή. Εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κυβερνητική ολιγωρία για την υιοθέτηση συνεκτικής πολιτικής απέναντι στο λαθρεμπόριο.

Συνιστά στους συναδέλφους να παραμείνουν σε εγρήγορση και δηλώνει κατηγορηματικά ότι, σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει, θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις, με στόχο την πλήρη ανατροπή της σχεδιαζόμενης πολιτικής καπνού, την υιοθέτηση πολιτικών ενάντια στο λαθρεμπόριο καπνού με βάση τα διεθνή πρότυπα και την θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος και του εισοδήματος των λιανεμπόρων ψιλικών ειδών.

Παρέχει εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο σύμφωνα με τα παραπάνω, να ορίσουν παράσταση διαμαρτυρίας – διαδήλωση σε χρόνο που θεωρούν σκόπιμο.

Επιφυλάσσεται για απόφαση απεργιακής κινητοποίησης αναλόγως με την εξέλιξη του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα 2ον :  

Εγκρίνονται οι Έγγραφες Προσφορές από τις Τράπεζες Πειραιώς και Αττικής που αφορούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και POS για τα Σημεία Μικρής Λιανικής.

Η κατάρτιση των Ειδικών Συμβάσεων μεταξύ των Τραπεζών που εγκρίθηκαν οι προσφορές τους από το Δ.Σ του Συνδικάτου καθώς και όποιων νέων προσφορών υπάρξουν από άλλες Τράπεζες  θα γίνει από την Εταιρεία Συμβούλων Διαδικασία Α.Ε. και από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ. Καινούργιο Χρήστο.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συνδικάτου κ. Ευάγγελος Παπαγιάννης θα συνεργαστεί με την Εταιρεία Διαδικασία Α.Ε. για νομικά θέματα που αφορούν τις εν λόγω Συμβάσεις.

Αναμένονται έγγραφες προσφορές από την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank οι οποίες θα εγκριθούν σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα 3ον :

 Παρεδόθησαν με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής από τον κ. Γιαννόπουλο Παύλο,  Ταμία στα κάτωθι εκλεγμένα μέλη  Δ.Σ. του Συνδικάτου ειδικά κουπόνια Συνδρομής 2016. Τα εξουσιοδοτημένα Μέλη του Δ.Σ. που παρέλαβαν για λογαριασμό του Συνδικάτου να εισπράξουν τις ετήσιες Συνδρομές από Μέλη ή Δωρεές από Προμηθευτές είναι οι κάτωθι:

 1. Μπασιορίδου Χαρούλα
 2. Τσαγγαράτου Καλομοίρα
 3. Κετσές Χρήστος
 4. Χήρας Βασίλειος
 5. Καραδήμας Δημήτριος
 6. Αδαμόπουλος Πελοπίδας
 7. Δημητρίου Ηλίας
 8. Φώτου Λαμπρινή
 9. Γιαννόπουλος Παύλος
 10. Γιαννόπουλος Κων/νος
 11. Παξιμάδης Γεώργιος
 12. Κίκης Ηλίας
 13. Γκίνης Κων/νος
 14. Καλανιώτης Αριστοτέλης
 15. Σαπλαούρας Κων/νος
 16. Δούκας Γεώργιος

Όλες οι εισπράξεις θα παραδίδονται στον Ταμία κ. Γιαννόπουλο Παύλο με απόδειξη παραλαβής, ο οποίος με τη σειρά του θα τις  καταθέτει σε Ειδικό Λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα 4ον :

Η επίδειξη του Demo που αφορά την έκδοση Μηνιαίου Κλαδικού Περιοδικού του Συνδικάτου θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας Νestcom  (Πάρνωνος 3 Μαρούσι) την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 μ.μ.

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες που χρειάζονται, μαζί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Ευάγγελο Παπαγιάννη στην κατάρτιση Σύμβασης με την Εταιρεία Nestcom που νομίμως εκπροσωπεί ο κ. Λαούδης Χάρης.

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τα εξής κύρια σημεία:

 1. Μηνιαία έκδοση Κλαδικού Περιοδικού σε Πανελλαδική κυκλοφορία 20.000 Σημείων Μικρής Λιανικής, με ΔΩΡΕΑΝ Διάθεση.
 2. Κοστολόγηση για την έκδοση του Περιοδικού που αφορά αμοιβές δημοσιογράφων, εκτύπωσης, διανομής κλπ.
 3. Διανομή κερδών 50% – 50% επί όλων των διαφημίσεων όπως θα προκύπτει μετά την αφαίρεση του Κόστους έκδοσης.
 4. Η τιμολόγηση όλων των διαφημιστικών καταχωρήσεων μηδενός εξαιρουμένων υποχρεωτικά θα γίνεται από το Συνδικάτο Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών & Ψιλικών Ειδών Ν. Αττικής.
 5. Η Σύνταξη ύλης καθώς και οι διαφημιζόμενοι στο Κλαδικό Περιοδικό είναι αποκλειστικής ευθύνης της Εταιρείας Nestcom.
 6. Το Συνδικάτο βάση Νόμου είναι υπεύθυνο μόνο για ενυπόγραφα άρθρα και Δελτία Τύπου που αφορούν Συνδικαλιστικά θέματα.  Η επιλογή της ύλης καθώς και οι εταιρικές θέσεις – συνεντεύξεις ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία Nestcom.
 7. Αναλυτικά η συγκεκριμένη Συμφωνία θα αποτυπώνεται στη σχετική Σύμβαση Συνεργασίας η οποία θα γίνει πριν την πρώτη έκδοση του Κλαδικού Περιοδικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                      Τα Μέλη   

Έπονται υπογραφές

 

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top