ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα

O Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από Δευτέρα, 09/05/2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2012, για τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού» όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2014/39/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/9/ΕΕ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και την Οδηγία 2015/1139 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/9/ΕΕ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), την κατ` εξουσιοδότηση Οδηγία 2014/109/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 12/05/2016 και ώρα 14:00. Η σύντμηση αυτή του χρόνου της διαβούλευσης κρίνεται απαραίτητη λόγω της υποχρεώσεως των κρατών-μελών της Ε.Ε. να ενσωματώσουν τις διατάξεις της εσωτερικής τους νομοθεσίας με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας μέχρι τις 20 Μαΐου 2016.

Ο Υπουργός

Ανδρέας Ξανθός

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/0BzAusyC7xbRSOHRFVFlCOU85V2c/edit?pref=2&pli=1|width:700|height:550|border:1|border_style:solid|border_color:#000000{/google_docs}

Πηγή: www.synpeka.grwww.spekamila.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top