ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Τρ. Αλεξιάδης: τα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου στα σύνορα με Βουλγαρία

Σε ερώτηση βουλευτών σχετικά με την πάταξη του λαθρεμπορίου στα σύνορα με τη Βουλγαρία απάντησε ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κος Τρ.Αλεξιάδης.

Η έγγραφη απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών:

Βασική προτεραιότητα της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο διενέργειας των παραπάνω ελέγχων και ιδίως των προληπτικών, διενεργούνται έλεγχοι προς όλους τους υπόχρεους, συμπεριλαμβανομένων και των παράνομων πλανόδιων εμπόρων, αρμόδιες για τους οποίους είναι οι Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ. και οι υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο θέμα του παράνομου εμπορίου γενικά εμπλέκονται και άλλες αρχές, δημόσιες, δημοτικές κ.λπ. και ότι κατ’ εφαρμογή υφιστάμενων διατάξεων (άρθ. 47 ν.2065/1992), το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνεται για φορολογικές παραβάσεις που διαπιστώνονται μεταξύ άλλων από αστυνομικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, για την περαιτέρω επιβολή αρμοδίως από τις Δ.Ο.Υ. των προβλεπόμενων σχετικών κυρώσεων.

Επίσης, σημειώνεται ότι υπάρχει πρόθεση αντιμετώπισης του παραεμπορίου και γενικότερα της παραοικονομίας, σε συνεχή και συστηματική βάση, ανάλογα με την περίπτωση και την ακολουθούμενη μεθοδολογία.

Σύμφωνα με τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αποτελεί στρατηγικό στόχο της Γ.Γ.Δ.Ε. και για την επίτευξή του θέτονται επιμέρους στόχοι στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2016 για την πάταξη του λαθρεμπορίου περιλαμβάνει μία σειρά στόχων για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων δίωξης και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την προμήθεια των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης (x-ray για εμπορευματοκιβώτια και δέματα, γεφυροπλάστιγγες, σκύλοι ανιχνευτές,κάμερες καταγραφής κ.λ.π.). Επιπροσθέτως προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Τελωνειακών Υπηρεσιών με πρόσληψη 89 Τελωνειακών Υπαλλήλων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι ανωτέρω στόχοι και δράσεις τίθενται γενικά αποσκοπώντας στο σύνολο των Τελωνειακών Αρχών της χώρας, ενώ η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. αναλαμβάνει τον αντίστοιχο προγραμματισμό και επιμερισμό αυτών στις διάφορες Τελωνειακός Υπηρεσίες της χώρας, για την αποτελεσματική εκτέλεσή τους.

Επιπλέον, για την ενίσχυση του διωκτικού έργου των Τελωνειακών Αρχών συστάθηκαν, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του προηγούμενου έτους, 3 Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), μία εκ των οποίων λειτουργεί στο Τελωνεία Σερρών με έδρα τον Προμαχώνα, ενώ για το έτος 2016 το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει τη σύσταση 7 νέων Κ.Ο.Ε., τρεις εκ των οποίων πρόκειται να λειτουργήσουν στα Τελωνεία Δράμας, Ξάνθης και Κομοτηνής.

Επίσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2016 προβλέπει την επίτευξη στόχων που αφορούν στη διενέργεια ελέγχων και ερευνών για την καταπολέμηση περιστατικών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου σε όλη την επικράτεια.

Υπό επεξεργασία βρίσκεται σχέδιο συντονισμού των ελεγκτικών Υπηρεσιών για την καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίου στην περιοχή του Προμαχώνα.

Σύμφωνα με τη Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε και την κατάργηση των Τελωνείων Εξοχής, Ορμένιου, και Προμαχώνα, οι αρμοδιότητες αυτών περιήλθαν στα Τελωνεία Δράμας, Ορεστιάδας και Σερρών αντίστοιχα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 177/2008 λειτουργούν κλιμάκια ελέγχων που δραστηριοποιούνται στους οδικούς άξονες Εξοχής -Δράμας, Ζλάτογκραντ -Θέρμες, Ορμένιου-Ορεστιάδας και Προμαχώνα-Σερρών, με κύριο σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της απώλειας εσόδων από λαθρεμπορικές πράξεις στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Περαιτέρω, στις 25 Μαΐου 2015 υπογράφηκε στη Σόφια Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας για την ίδρυση και λειτουργία Κοινού Κέντρου Επαφής με σκοπό τη αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία. Στόχος του συγκεκριμένου Κέντρου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παράνομη μετανάστευση, λαθρεμπόριο, εμπορία ανθρώπων, παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα οργανωμένα κανάλια λαθρεμπορίου και εμπορίας ανθρώπων, εγκλήματα και παραβάσεις που σχετίζονται με την πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων και ταυτοτήτων, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων χημικών ουσιών, πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, βιολογικών και χημικών όπλων, δηλητηριωδών πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών, λαθρεμπόριο τσιγάρων, προϊόντων πειρατείας και απομίμησης, πολιτιστικά αγαθά , τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγκλημα και παράβαση των τελωνειακών κανόνων. Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσουν πληροφορίες και για την οδική κυκλοφορία στις περί των συνόρων οδούς, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοφοριακών συνθηκών, τον χρόνο αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων κλπ.

Επίσης, από 23/6/2010 λειτουργεί στον Προμαχώνα Σερρών το Κέντρο Επαφής μεταξύ Ελλάδας και της Βουλγαρίας, το οποίο έχει συσταθεί με τον ν.3779/2009 για την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών με σκοπό την ασφάλεια των συνόρων και την πάταξη του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι ποινές που ορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο επί λαθρεμπορίας είναι ήδη ιδιαίτερα αυστηρές, δεδομένου του χαρακτηρισμού της λαθρεμπορίας ως διφυούς αδικήματος που επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται λαθρεμπορία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζει επί λαθρεμπορίας ο Νόμος 2960/2001, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
(α) διοικητικές κυρώσεις, δηλαδή πολλαπλό τέλος το οποίο ανέρχεται από το τριπλάσιο μέχρι το πενταπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας (άρθρο 150 παράγραφος 1 Ν.2960/2001).

(β) ποινικές κυρώσεις, καθόσον η λαθρεμπορία συνιστά και ποινικό αδίκημα, κατ’ αρχήν σε βαθμό πλημμελήματος, με προβλεπόμενη ποινή τη φυλάκιση, και στην περίπτωση που οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, σε βαθμό κακουργήματος, με προβλεπόμενη ποινή την κάθειρξη (άρθρο 157 Ν.2960/2001).

Όσον αφορά τη στελέχωση των Υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), υπογραμμίζουμε ότι η Δ.Δ.Α.Δ.μεριμνά διαρκώς, στο μέτρο του δυνατού, για τη στελέχωση όλων των υπηρεσιακών μονάδων με το αναγκαίο προσωπικό. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι η διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω της σημαντικής έλλειψης, η οποία οφείλεται στον μεγάλο αριθμό αυτοδίκαιων απολύσεων σε συνδυασμό με το πλήθος παραιτήσεων των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων. Τα τελευταία έτη, ωστόσο, ενισχύονται υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. με το διορισμό νέων υπαλλήλων, ενώ έχουν ενισχυθεί και με τη μετάταξη πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Ειδικότερα όσον αφορά το τελωνείο Σερρών (και το κλιμάκιο αυτού στον Προμαχώνα Σερρών), στο οποίο συστάθηκε Κινητή Ομάδα Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελεγκτικού και διωκτικού έργου της Τελωνειακής Υπηρεσίας, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1097027 ΕΞ 2015/14-07-2015 πρόσκληση με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης, απόσπασης ή μετάθεσης τελωνειακών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Κινητών Ομάδων Ελέγχου της Τελωνειακής Υπηρεσίας». Το τελευταίο διάστημα στο ως άνω τελωνείο έχουν τοποθετηθεί δύο (2) νεοδιόριστοι τελωνειακοί υπάλληλοι, ενώ επίκειται ο διορισμός και η τοποθέτηση σε αυτό κι ενός (1) ακόμη τελωνειακού υπαλλήλου δυνάμει της προκήρυξης 2Κ/2014. Πέραν δε τούτων, το Τελωνείο Σερρών έχει ενισχυθεί εντός του τελευταίου έτους με την μετάθεση δύο (2) τελωνειακών υπαλλήλων, όπως και με την απόσπαση τριών (3) εφοριακών υπαλλήλων.

Επίσης, σχετικά με την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης), η κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας και των οργανικών μονάδων αυτής, εκτείνεται στα όρια και της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1166180 ΕΞ 2015/23.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οριστική τοποθέτηση υπαλλήλων» έχουν τοποθετηθεί στις οργανικές της μονάδες στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη συνολικά δεκαέξι (16) υπάλληλοι από αυτούς που μεταφέρθηκαν από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε., των οποίων η άφιξη αναμένεται.

Σε κάθε περίπτωση, εξετάζονται διαρκώς όλες οι εναλλακτικές λύσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις υπαλλήλων) στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Α.Δ., ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη με το απαιτούμενο προσωπικό, να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το ελεγκτικό δυναμικό τους και να ασκείται αποτελεσματικά το έργο τους για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

 

Πηγή: Taxheaven

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top