ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μ. Καραμεσίνη: Τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ- βίντεο

Η Διοικητής του ΟΑΕΔ κα Μαρία Καραμεσίνη παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΕΑ, την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016. Η κα Καραμεσίνη προσκλήθηκε από το ΕΕΑ προκειμένου να αναπτύξει τη πολιτική επιδότησης της εργασίας με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, καθώς και τις πολιτικές της κυβέρνησης δια μέσου του Οργανισμού για την μείωση της ανεργίας, τα επιδόματα, την πολιτική πρακτικής απόκτησης εμπειρίας κ.α.

Υποδεχόμενος την κα Διοικητή, ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου υπενθύμισε μεταξύ άλλων ότι:

Η συνάντηση έχει σκοπό να γίνει αλληλοενημέρωση δραστηριοτήτων των δύο φορέων και να διερευνηθούν τα πεδία συνεργασίας και αξιοποίησης προγραμμάτων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Υπάρχουν θέματα να συζητήσουμε όπως η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας με τα νεα προγράμματα, όπως συνηθίζονταν να γίνεται μέχρι τώρα.

Θέσαμε το θέμα του προβλήματος του χρόνου προσαρμογής των ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας και η εξάλειψή του με προ-κατάρτιση.

Συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία δίνει το ΕΕΑ στην θεσμοθέτηση της προγραμματισμένης προετοιμασία των νέων (school-to-work programmes) που ετοιμάζονται για την αγορά εργασίας, με τρόπο ώστε να μειώνεται σημαντικά ο χρόνος προσαρμογής σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να μη δημιουργούνται αρνητικές διαθέσεις στις προσλήψεις, λόγω του ζημιογόνου χρόνου προσαρμογής.

Το ΕΕΑ έχει αναπτύξει σειρά δράσεων σε πολλούς τομείς, ξεκινώντας από την παροχή θέσεων και συμβουλών προς την Πολιτεία για την άσκηση πολιτικών, την στήριξη, υπεράσπιση και επιμόρφωση επιχειρηματιών και εργαζομένων μέχρι και την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανέπτυξε σειρά νέων δομών, εκσυγχρονίζοντας ηλεκτρονικά, σειρά υπηρεσιών προς τα μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί δράσεις επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες μιας στάσης, ερευνών για κλαδικά προβλήματα, εκτέλεσης τοπικών προγραμμάτων προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, καινοτομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας, συνεργατικών δικτύων ανοικτής καινοτομίας κ.α

Η κρίση έπληξε όλη την οικονομία και την κοινωνία. Όμως πιο βαριά έπληξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν και δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων έκλεισαν προσθέτοντας ανέργους στον ΟΑΕΔ και επαγγελματίες αναπόγραφους ανέργους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ανεργία εκτοξεύθηκε βγάζοντας εκτός εργασίας σχεδόν το ¼ του εργατικού δυναμικού και στερώντας από τη χώρα και το ΑΕΠ, σε μια κρίσιμη στιγμή, τον πλούτο που θα μπορούσαν να παράγουν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε και από την άσκηση αποτυχημένων πολιτικών τόσο από την τρόικα (όπως αποτυπώθηκαν στα μνημόνια) και όπως παραδέχεται το ΔΝΤ, όσο και από λάθος επιλογές των κυβερνήσεων στους τομείς της φορολογίας, της αγοράς και της χρηματοδότησης.

Στην κυβέρνηση και σε όλους εμάς, πέφτει η μεγάλη ευθύνη να βρούμε τρόπους επανεκκίνησης της οικονομίας, να δώσουμε ώθηση στην ανάπτυξη και να διευρύνομε την απασχόληση.

Η ενημέρωση της κας Καραμεσίνη

Η κα Καραμεσίνη ενημέρωσε για ορισμένες βασικές δραστηριότητες του ΟΑΕΔ και ποια προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη ή προβλέπονται να τεθούν σε εφαρμογή.

Είναι σε εξέλιξη και κλείνει στις 6 Οκτωβρίου το πρόγραμμα για την εργασιακή εμπειρία ανέργων ηλικίας 25 ως 29 ετών. Περιλαμβάνει 4 μήνες πρακτική άσκηση εντελώς δωρεάν για την επιχείρηση και η κάλυψη του κόστους γίνεται από τον ΟΑΕΔ. Ομοίως, το ίδιο γίνεται και με το αντίστοιχο πρόγραμμα για νέους 18 -24 ετών του οποίου η προθεσμία λήγει στις 22 Οκτωβρίου.

Η καινοτομία των νέων προγραμμάτων είναι ότι ξεκινάνε από την προσφορά θέσεων και αντικειμένων εργασίας για πρακτική άσκηση από τις επιχειρήσεις ώστε να «κουμπώσει» ο ΟΑΕΔ τους ανέργους με τις θέσεις πρακτικής άσκησης. Δηλαδή να αντιστοιχεί η θέση εργασίας στον κατάλληλο εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει πλήρη σύζευξη με ποιοτικούς όρους. Είναι πρώτη πιλοτική εφαρμογή αυτή. Μέχρι τώρα δεν συνδυάζονταν ο κατάλληλος άνεργος για εργασία στην κατάλληλη θέση.

Τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δεν θα επαναλαμβάνονται ώστε να διαιωνίζεται η κατάσταση του εκπαιδευομένου, όπως γινόταν με τα προγράμματα stag τα οποία επαναλαμβάνονταν επί χρόνια! Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργασιακής Εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών (θα εκδοθεί αντίστοιχη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης). Μπορεί να τους προσλάβει και η ίδια η επιχείρηση, εφόσον της κάνει ο εργαζόμενος και τον έχει ανάγκη, μέσω του προγράμματος επιδότησης.

Θέσαμε ως όρο, να μην έχει ο υποψήφιος άνεργος για το πρόγραμμα πάνω από 100 ένσημα, δεδομένου ότι αυτοί οι νέοι έχουν πραγματική έλλειψη εργασιακής εμπειρίας.

Μέχρι στιγμής οι θέσεις έχουν υπερκαλυφθεί. Δίνουμε με την εφαρμογή και στις επιχειρήσεις και στους ανέργους τρεις επιλογές για να διαλέξουν οι μεν τον εργαζόμενο οι δε την επιχείρηση που τους ταιριάζει.

Το νέο πρόγραμμα που ετοιμάζουμε και θα βγει στον «αέρα» άμεσα είναι το πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών με ιδιαίτερες πρόνοιες για τους μακροπρόθεσμα (άνω των 12 μηνών) ανέργους και τους βραχυπρόθεσμα ανέργους. Για τους μακροχρόνια ανέργους υπάρχει η διευκόλυνση να μην ισχύει η υποχρέωση πρόσληψης για τρεις μήνες μετά το τέλος της επιδότησης, η οποία ισχύει για τους βραχυπρόθεσμα ανέργους. Έτσι δεν θα αποτρέπεται η πρόσληψη με επιδότηση.

Στην Ελλάδα οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 72% των ανέργων.

Το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών θα επαναπροκηρυχθεί πολύ σύντομα. Μένει να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα που θέτουν οι κανονισμοί ελάχιστων όρων τη ΕΕ για τη μη απόλυση προσωπικού επί 12 μήνες πριν, με την μετάβαση σε καθεστώς που το όριο είναι τρεις μήνες. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό και όταν καλύπτονται οι θέσεις θα επαναπροκηρύσσονται. Θα υπάρχουν εκεί βέβαια, οι δεσμεύσεις πρόσληψης για τρεις μήνες μετά την 9μηνη διάρκεια του προγράμματος.

Στο παραπάνω πρόγραμμα αλλά και σε όλα τα προγράμματα αναζήτησης ανέργων για νέες θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να μπουν με κλειδάριθμο στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα αναζήτησης ανέργων του ΟΑΕΔ και εκεί θα έχουν δυνατότητα μέχρι 10 επιλογές ανέργων που ταιριάζουν και να κάνεις επιλογή μετά από ιντερβιού. Μέσα θα έχουν στη διάθεσή τους τα πλήρη βιογραφικά και τα προσόντα των ανέργων.

Το σύστημα αναζήτησης είναι συνδεδεμένο με το σύστημα Εργάνη και έτσι κάθε νέα αναγγελία πρόσληψης στο Εργάνη διαγράφει αυτομάτως τον άνεργο από το σύστημα αναζήτησης ανέργων του ΟΑΕΔ κι έτσι δεν θα υπάρχουν άστοχες επιλογές.

Σύντομα θα προκηρυχθεί, ελπίζουμε μέχρι τέλους Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου, ένα νέο πρόγραμμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας, το οποίο συζήτησε και ζήτησε το ΕΕΑ από τον κ. Κατρούγκαλο. Προβλέπεται αναλόγως των δεδομένων των ανέργων και των επιχειρήσεων να ορίζεται το ύψος και να δίνεται και η επιδότηση. Αυτό θα αφορά βραχυχρόνια ανέργους αλλά και μακροχρόνια εφόσον δικαιούνται βοήθημα ανεργίας που είναι 200 ευρώ το μήνα και ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το υπολειπόμενο, μέχρι τα 360 ευρώ.

Ακολούθησε διάλογος πάνω σε ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη του ΔΣ του ΕΕΑ.

Δείτε την αρχική τοποθέτησης της κας Καραμεσίνη.

 

http://www.eea.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top