ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Παγκόσμιες μελέτες για τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σχέση με το συμβατικό

Πληθαίνουν οι δημοσιεύσεις επιστημονικών ερευνών από ερευνητικά ινστιτούτα από διάφορα μέρη του κόσμου που αποδεικνύουν την ελαχιστοποίηση της βλάβης στην υγεία που επιφέρει το άτμισμα, συγκριτικά με το συμβατικό τσιγάρο. 

Διαβάστε μερικές από αυτές.

α) Στην ερευνητική εργασία των Stepanov et al (2006), η οποία πραγματοποιήθηκε στο καρκινικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα, με τη χρήση ειδικών χρωματογράφων, αναφέρεται πίνακας (σ. 312) με τα μέγιστα επίπεδα νιτροσαμινών σε τσιγάρα και εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης σε ng/g, (νανογραμμάρια ανά γραμμάριο) εκτός από την τσίχλα νικοτίνης που είναι ng/τεμάχιο τσίχλας και το έμπλαστρο που είναι ng/έμπλαστρο. Οι νιτροσαμίνες είναι χημικά συστατικά της δομής: R1N(-R2)-N=O και μερικά από αυτά είναι καρκινογόνα. 

Συγκεκριμένα, οι νιτροσαμίνες ενοχοποιούνται για την πρόκληση διαφόρων μορφών καρκίνου σε ένα μεγάλο εύρος ζωντανών οργανισμών, γεγονός που συνιστά ότι μπορεί επίσης να είναι καρκινογόνες και για τον άνθρωπο. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, τα επίπεδα των νιτροσαμινών καπνού στο ηλεκτρονικό τσιγάρο βρίσκονται σε επίπεδο ίχνους. Είναι μετρημένο σε κλάσματα του τρισεκατομμυρίου (νανογραμμάρια ανά γραμμάριο). Είναι συγκρίσιμο με τα επίπεδα νιτροσαμινών των υποκατάστατων νικοτίνης που είναι εγκεκριμένα από τον FDA. Αντίθετα, τα επίπεδα των νιτροσαμινών στα προϊόντα καπνού είναι 300 έως 1400 φορές υψηλότερα. Σε μέτρηση βάρος προς βάρος (ng/g), το Marlboro έχει 1.400 φορές υψηλότερα επίπεδα νιτροσαμινών καπνού από ένα φυσίγγιο ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και ας ληφθεί υπόψιν ότι πρόκειται για τα επίπεδα στα φυσίγγια και τα τσιγάρα, όχι στον καπνό του τσιγάρου ή του ατμού, που εισπνέονται άμεσα. 

Λόγω της πολύ υψηλότερης θερμοκρασίας που δημιουργείται κατά την καύση του καπνού σε σύγκριση με την προπυλενογλυκόλη των ηλεκτρονικών τσιγάρων, η παραγωγή αυτών των καρκινογόνων παραγόντων στον ατμό των ηλεκτρονικών τσιγάρων αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτή του καπνού των συμβατικών. Τέλος, αναφέρεται σε διάφορα σημεία του άρθρου, καθώς επίσης συγκεκριμένα και στα συμπεράσματα στη σ. 313 ότι «Overall, the results of the present study demonstrate that TSNA levels in new tobacco products range from relatively low to comparable with those found in some conventional brands.», δηλ. τα επίπεδα νιτροσαμινών στα καινούργια προϊόντα καπνού (όπως και το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο) είναι σχετικά χαμηλότερα σε σύγκριση με αυτά που βρίσκονται σε παραδοσιακές μάρκες καπνού (Stepanov Irina, Joni Jensen, Dorothy Hatsukami, and Stephen S. Hecht (2006). Tobacco-Specific Nitrosamines in New Tobacco Products, Nicotine & Tobacco Research 8, σ. 309-313, σχετ. 4).

β) Στην τεχνική έκθεση του Ben Thomas Group, LLC (2009), η οποία διεξήχθη στα εργαστήρια τους στο Χιούστον των Η.Π.Α., με επικεφαλής τον πανεπιστημιακό καθηγητή και με εξειδίκευση στα θέματα υγείας Δρ. Ben Thomas, με τίτλο «Study to Determine Presence of TSNAs in NJOY Vapor», η οποία είχε ως στόχο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποίησε για λογαριασμό της εταιρείας NJOY, το ANALYZE Inc, ένα κορυφαίο ανεξάρτητο εργαστήριο στην Αριζόνα των ΗΠΑ (βλ. την ιστοσελίδα του www.analyzeinc.com, στην οποία περιγράφονται και όλες οι διαπιστεύσεις του εργαστηρίου αυτού), διαπιστώθηκε ότι ο ατμός που παράγεται από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δοκίμασαν δεν περιέχει ανιχνεύσιμα επίπεδα των καρκινογόνων TSNAs (Tobacco Specific Nitrosamines). Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη σ. 2 ότι: «Based on the findings of the ANALYZE chemists, little or no TSNAs are present in the aerosol (“smoke”) to which a consumer would be exposed. Moreover, based on our review of the toxicology information relating to TSNA, we conclude that TSNAs do not raise health concerns from use of the NJOY product» Δηλαδή διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι καρκινογόνες TSNAs είναι παρούσες στο σύνολο του προϊόντος (Ben Thomas Group, LLC (2009). Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNAs) in NJOY Electronic Cigarettes. Report to Scottera, Inc. dba NJOY, UK., σχετ. 5).

γ) Στις ερευνητικές εργασίες του Dr. Murray Laugesen (2008, 2009), οι οποίες διεξήχθησαν σε εξειδικευμένα εργαστήρια στη Νέα Ζηλανδία, διαπιστώθηκε – αφού ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου ελέγχθηκε αυστηρά-, ότι από τις 50 και πλέον τοξικές ουσίες που βρίσκονται πρώτες στη λίστα του καπνού των τσιγάρων, καμία δεν ήταν ανιχνεύσιμη στον ατμό των ηλεκτρονικών τσιγάρων της Ruyan –η πρώτη και πλέον πολυεθνική εταιρεία, η οποία κατασκεύασε ηλεκτρονικά τσιγάρα-, εκτός από ένα ίχνος υδράργυρου κοντά στο όριο ανίχνευσης (σ. 2 μελέτης 2009). 

Ενώ στην σ. 1 αναφέρεται ότι δεν ευρέθησαν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) καρκινογόνοι για τον άνθρωπο. Επίσης, βρέθηκε πολύ σημαντική διαφορά στο ρυθμό εισαγωγής της νικοτίνης με το ηλεκτρονικό τσιγάρο σε σύγκριση με το κανονικό τσιγάρο. Συγκεκριμένα, στη σ. 2 της μελέτης του 2009, αναφέρεται ότι: «Nicotine delivery per puff A 35 mL puff from the Ruyan®V8 delivers only 10% of the nicotine obtained from a similar puff of a Marlboro regular cigarette», δηλ. ότι μία ρουφηξιά με ηλεκτρονικό τσιγάρο των 16 mg δίνει το 10% από τη νικοτίνη που δίνει μια τζούρα από ένα κανονικό τσιγάρο(συγκεκριμένα – το κόκκινο Marlboro). 

Εξάγεται συνεπώς το συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε δεκαπλάσιες τζούρες, επομένως και δεκαπλάσιο χρόνο για να πάρουμε την ίδια συνολική ποσότητα νικοτίνης χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ως κατακλείδα της εν λόγω μελέτης αναφέρεται το συμπέρασμα ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν παράγει καπνό ή καπνό με τοξικές ουσίες, οι δε εκπομπές αυτού σε σύγκριση με το κανονικό τσιγάρο είναι 100 με 1000 φορές ασφαλέστερες («e-cigarette emissions, relative to tobacco smoke, are likely to be 100 to 1000 times safer») (Laugesen M. Ruyan [2009] e-cigarette Bench-top Tests. Dublin: Poster presented at the Conference of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, σχετ. 6). 

Στη σ. 3 της μελέτης του 2009, στην παράγραφο με τίτλο «Ευρήματα» (Findings), αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο Ruyan αποτελεί μια ασφαλή εναλλακτική απέναντι στο κάπνισμα και είναι ιδιαίτερα ασφαλές σε σχέση με το κανονικό τσιγάρο και επίσης ασφαλές σε απόλυτους όρους σε όλες τις μετρήσεις που διεξάχθηκαν στην εν λόγω μελέτη («Ruyan e-cigarette is designed to be a safe alternative to smoking…It is very safe relative to cigarettes, and also safe in absolute terms on all measurements, we have applied»). Αναφορικά δε με τις νιτροσαμίνες, στη σ. 7 της ίδιας μελέτης, αναφέρεται ότι βρέθηκαν απειρολάχιστες («Tobacco-specific nitrosamines (TSNAs) were found, equal to 8 ng, in the 1 g of liquid of the 16 mg cartridge. This amount is extremely small, equal for example, to the amount reported to be present in a nicotine medicinal patch. (8 ng in 1g = eight parts per trillion)» (Laugesen M. (2008) Safety Report on the Ruyan e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. Christchurch, New Zealand: Health New Zealand Ltd, σχετ. 7).

δ) Στην υπ’ αριθμ. εγγράφου ΕΦΑΜΑΔ 09/83/23.07.2009 τεχνική/επιστημονική έκθεση με τίτλο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ NOBACCO», (σχετ. 8) η οποία αποτελεί μια πλήρως τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση και εργαστηριακή εξέταση των υγρών αναπλήρωσης της NOBACCO, από το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», την οποία υπογράφει ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Δρ. Λεοντιάδης, τα αποτελέσματα
(πιίνακες 1, 2 και 3) δείχνουν ότι τα συστατικά των υγρών της NOBACCO είναι  μη-τοξικά για τον άνθρωπο σε σχέση με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού τσιγάρου NOBACCO. Εκτός των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για τα συστατικά που περιέχονται στα υγρά των φίλτρων και που αποδεικνύουν ότι δεν είναι τοξικά, πολύ σημαντικοί είναι και οι πίνακες 4, 5, 6 (σελίδες 5, 6 και 7 αντιστοίχως), όπου, από 34 πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), που περιέχονται στα κανονικά τσιγάρα και που είναι γονιδιοτοξικοί και καρκινογόνοι για τον άνθρωπο, κανείς δεν ανιχνεύτηκε στα υγρά του NOBACCO. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη σελίδα 4 ότι: «Εκτεταμένες μελέτες έχουν δείξει ότι ο καπνός του κανονικού τσιγάρου περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH). Επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ορισμένοι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι γονιδιοτοξικοί και καρκινογόνοι για τον άνθρωπο… Σε κανένα από τα διαλύματα που αναλύθηκαν δεν ανιχνεύθηκαν PAH». Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, στα υγρά δεν περιέχονται επίσης «Diethylene Glycol» (Γλυκόλη Διεθυλενίου) ούτε «Nitrosamines» (Νιτροσαμίνες).

ε) Στην μελέτη των Bullen et al 2010, η οποία διενεργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Auckland στη Νέα Ζηλανδία, και αφορά κλινικές δοκιμές αναφορικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο της Ruyan, ο πίνακας 3 (σ. 102) δείχνει αριθμητικά τα μέγιστα επίπεδα νικοτίνης στο αίμα που πέτυχαν οι συσκευές που παρέχουν νικοτίνη (Cmax) και πόσο χρόνο έκαναν να τα πιάσουν (Tmax). Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι έως και 10 φορές κάτω από το κανονικό τσιγάρο στην περιεκτικότητα (C. Bullen, H. McRobbie, S. Thornley, M. Glover, R. Lin, M. Laugesen. Effect of an electronic nicotine delivery device [e cigarette] on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised crossover trial: Tobacco Control 2010; 19:98-103, σχετ. 9).

στ) Στην μελέτη των Vansickel et al 2010, η οποία διενεργήθηκε στο κλινικό εργαστήριο φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Virginia και αποτελεί κλινική μελέτη σε διάφορες μάρκες κανονικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων (NPRO, NJOY, Hydro) , αναφέρεται ότι από τις πειραματικές τους έρευνες διαπιστώθηκε ότι κάτω από οξείες συνθήκες δοκιμών, κανένα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν εκθέτει τους χρήστες σε μετρήσιμα επίπεδα της νικοτίνης ή CO (μονοξειδίου του άνθρακα), σε αντίθεση με το τι συμβαίνει και ισχύει για τη χρήση του κανονικού τσιγάρου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην περίληψη του άρθρου (σ. 1) ότι: 

«Conclusions: Under these acute testing conditions, neither of the electronic cigarettes exposed users to measurable levels of nicotine or CO, although both suppressed nicotine/tobacco abstinence symptom ratings.» καθώς και στα συμπεράσματα του άρθρου (σ. 8) ότι: «…this study revealed that two electronic cigarette brands do not expose electronic cigarette–naive users to nicotine or carbon monoxide under the acute testing procedures described here» (Vansickel R. Andrea, Cobb O. Caroline, Weaver F. Michael, and Eissenberg E. Thomas (2010). A Clinical Laboratory Model for Evaluating the Acute Effects of Electronic “Cigarettes”: Nicotine Delivery Profile and Cardiovascular and Subjective Effects, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 19(8), σχετ. 10).

ζ) Στην μελέτη των Zachary Cahn και Michael Siegel 2010, του Πανεπιστημίου του Berkeley California, στην οποία γίνεται μια συγκριτική επισκόπηση και εις βάθος ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των σημαντικότερων μέχρι τη χρονική στιγμή της συγγραφής αυτής άλλων μελετών,αναφέρεται ότι καμία από τις άνω των 10.000 χημικών ουσιών, 40 από τις οποίες είναι γνωστές καρκινογόνες που υπάρχουν στα κανονικά τσιγάρα, δεν έχουν βρεθεί στα δοχεία αναπλήρωσης ή στον ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρο, σε ποσότητα μεγαλύτερη της ανίχνευσης. Ενώ επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι μολονότι τα σχετικά προϊόντα του ηλεκτρονικού τσιγάρου υπάρχουν στις αγορές πάνω από 3 έτη, ουδέποτε έχουν αναφερθεί δυσμενείς επιπτώσεις (σ. 11: 

«Thus far, none of the more than 10.000 chemicals present in tobacco smoke, including over 40 known carcinogens, has been shown to be present in the cartridges or vapor of electronic cigarettes in anything greater than trace quantities. No one has reported adverse effects, although this product has been on the market for more than 3 years»). Τέλος στην ίδια μελέτη, εξάγεται το χρήσιμο συμπέρασμα ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια πολύ πιο ασφαλή εναλλακτική λύση σε σχέση με το κανονικό τσιγάρο (σ. 12: «The evidence reviewed in this article suggests that electronic cigarettes are a much more safer alternative to tobacco cigarettes») (Zachary Cahn and Michael Siegel. Electronic Cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control: A step forward or a repeat of past mistakes?: Journal of Public Health Policy, I-16, σχετ. 11).

 

http://www.zougla.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top