ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Η αλήθεια για το Φ.Π.Α. στον έντυπο Τύπο

Ποιο είναι τελικά το θέμα της προμήθειάς μας και του επικαλούμενου ΦΠΑ;

Με την δικαιολογία του ΦΠΑ, οι “εφημεριδοπώλες” – υποπράκτορες σε αγαστή συνεργασία με το πρακτορείο διανομής Τύπου, διότι δεν νομίζω να λειτουργούν αυτοβούλως, λειτουργώντας ως μπροστάρηδες στο εν’ λόγο θέμα,  θέλουν να επιβάλουν μείωση των ποσοστών μας από την πώληση του Τύπου, κάνοντας λόγο για ποσοστό μετά την αποφορολόγηση!!!

Οι κατά τ’ άλλα «συνεργάτες μας» υποπράκτορες, αντί να υπερασπιστούν τα κλαδικά τους συμφέροντα που είναι κοινά με τα δικά μας στην προκείμενη περίπτωση, πρωτοστατούν στην επιβολή μια νέας επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής εις βάρος του ίδει ελάχιστου κέρδος μας, έχοντας την βεβαιότητα πως οι ίδιοι δεν θα κερδίσουν ούτε 1 cents!!!

Όλα αυτά χωρίς καμία προηγούμενη ανακοίνωση ως όφειλαν, τόσο από το πρακτορείο διανομής Τύπου, όσο και από τους υποπράκτορες!!!

Δηλαδή, «αποφασίζουμε και διατάζουμε»!!!

Τι όμως ισχύει από τις κείμενες διατάξεις και όχι στο τι ψευδώς επικαλούνται οι «συνεργάτες μας» για να υφαρπάξουν μέρος της προμήθειά μας;

  «Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1068/18-05-2010 από 1ης Ιουλίου 2010 οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας (εκμεταλλευτής περιπτέρου, εφημεριδοπώλης, καταστήματα ψιλικών κ.λπ.) υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του Ν. 1809/1988 και σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/92).Τα παραπάνω τίθενται σε εφαρμογή, λόγω της καθιέρωσης του λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος όλων των επιτηδευματιών για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου.

Στο τηρούμενο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων από τους εν λόγω επιτηδευματίες και γενικά από όλους όσους εμπορεύονται εφημερίδες και περιοδικά καταχωρίζεται η αξία των πωλούμενων εφημερίδων και περιοδικών σε ιδιαίτερη στήλη ως Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό και σε ιδιαίτερη στήλη η προμήθεια τους – έσοδο, βάσει της λαμβανόμενης εκκαθάρισης (ΠΟΛ 1091/2010). Επομένως, η προμήθεια – έσοδο θα λαμβάνεται υπόψη στον λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος, ενώ η καταχώριση των πωλήσεων, που θα γίνεται με το ημερήσιο , θα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 61, του Ν.3842/2010, αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας, για σκοπούς ΦΠΑ στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών από 1.7.2010. Συγκεκριμένα, καταργείται η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. του μέρους της αξίας των εφημερίδων και περιοδικών που εισπράττεται ως προμήθεια από τα πρακτορεία, εφημεριδοπώλες και λοιπούς λιανοπωλητές, εφόσον αυτά διακινούνται μέσω πρακτορείων διανομής. Έτσι, παύει να ισχύει η περίπτωση (λβ), της παραγράφου 1, του άρθρου 22, του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), ενώ αντικαταστάθηκε η παράγραφος 8, του άρθρου 19, του ίδιου Κώδικα, με ενσωμάτωση της αλλαγής ως προς την φορολογητέα αξία στην παράδοση εφημερίδων και περιοδικών που ενεργούν οι εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, ο Φ.Π.Α. στην παράδοση των εφημερίδων και περιοδικών αποδίδεται από τις εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις ή από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική απόκτηση αυτών και ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης των εν λόγω εντύπων χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση στην τιμή λιανικής πώλησης. Δεν αφαιρείται, δηλαδή πλέον, η προμήθεια που χορηγείται στα πρακτορεία διανομής.

Οι επιχειρήσεις (υποκείμενοι) που μεσολαβούν στη διάθεση των εφημερίδων και περιοδικών στο κοινό δεν επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. την παράδοσή τους (πώληση) και κατά συνέπεια οι προμήθειες αυτών δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. Ωστόσο, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που επιβαρύνει τα γενικά τους έξοδα και τα αγαθά επένδυσής τους (ΠΟΛ 1100/2010) και συνεπώς, βάσει του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 8, του άρθρου 19, του Κ.ΦΠΑ, δεν θα γίνεται πλέον pro-rata. Σημειώνουμε, ότι τα ίδια ως άνω ισχύουν και για τους πωλητές τηλεκαρτών και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, η ακύρωση των οποίων προβλέπεται σε ειδικά μηχανήματα, διάταξη που ισχύει από 1/1/2003, μετά την τροποποίηση του ως άνω άρθρου 19, από τον Ν.3091/2002 (βλέπε ΠΟΛ 1006/2003).»

Κοντολογίς, κατόπιν των παραπάνω, αφενός από 1/7/2010 άλλαξε ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας  αξίας για την απόδοση του ΦΠΑ 5,5% τότε και 6% σήμερα, από τους εκδότες ή εισαγωγείς, αφετέρου επιβλήθηκε  ανώτερος συντελεστή ΦΠΑ σε εφημερίδες και περιοδικά που φέρουν δώρα.

Δηλαδή, πριν την εφαρμογή των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 61 του νόμου 3842/2010, ο ΦΠΑ λογίζονταν στην λιανική τιμή του εντύπου μείων την προμήθεια του / των πρακτορείων η οποία εμπεριείχε και εμπεριέχει την προμήθεια υποπρακτόρων και λιανοπωλητών. Με την εφαρμογή του άρθρου 61 του ν.3842 το μόνο που άλλαξε, είναι πως πλέον ο ΦΠΑ, όπου πάλι υπόχρεοι είναι οι εκδότες, θα λογίζεται στην λιανική τιμή του εντύπου με την προμήθεια, όπως παραπάνω.

Τόσο πριν το ν.3842/2010, όσο και μετά, ο ΦΠΑ αποδίδονταν και αποδίδεται εσωτερικά από τους εκδότες ή εισαγωγείς, όπως κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τηλεκάρτες, εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών, κάρτες παρκαρίσματος κλπ. Χωρίς να εμπλεκόμαστε ως λιανοπωλητές με τον ΦΠΑ!!!

Η προμήθεια η δικιά μας είναι άνευ ΦΠΑ και είναι αυτή που ήταν και πάντα επί της λιανικής τιμής!!!

Άλλωστε η εφαρμογή του ν.3842/2010 όπως παραπάνω περιγράφεται, ισχύει από 1/7/2010. Οκτώ χρόνια μετά θυμήθηκαν να εφαρμόσουν την κείμενη νομοθεσία όπως θέλουν να ερμηνεύουν; Εκτός και αν βασίζονται σε διατάξεις που τυχόν μου διέφυγαν και οφείλουν να μας τις γνωστοποιήσουν!!!

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να μην αποδεχτούν τις παράλογες και παράνομες απαιτήσεις των υποπρακτόρων και του πρακτορείου διανομής Τύπου, πολύ περισσότερο όταν το όλο εγχείρημα τους είναι αίολο, χωρίς να έχει καμία νομική υπόσταση και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Θα πρέπει να υπάρξει ενιαία αντίδραση από τον κλάδο, διότι αν το αφήσουμε και εφαρμοστεί, τότε ανοίγει η “κερκόπορτα” και άλλοι προμηθευτές μας σε αντίστοιχα όπως παραπάνω προϊόντα, να εφαρμόσουν την ίδια τακτική!!!

Δηλαδή, συνεχίζουμε και κάνουμε επιστροφές με τον τρόπο που πράτταμε τόσα χρόνια, κρατώντας την προμήθεια μας από την λιανική τιμή των εντύπων, χωρίς να αποδεχόμαστε τα σκηνοθετημένα περί ΦΠΑ, έως ότου ξεκαθαρίσει εγγράφως το όλο θέμα.

Παράλληλα προτείνω, τα κατά τόπος Σωματεία μας όσο και η Ομοσπονδία, να επιδώσουν εξώδικο διαμαρτυρίας τόσο στους υποπράκτορες, όσο και στο πρακτορείο διανομής Τύπου, τόσο για τον τρόπο επιβολής, όσο και για το παράλογο και παράνομο εγχείρημα τους, ζητώντας την εφαρμογή της πρωτέρας  κατάστασης. Καλό θα ήταν το εξώδικο να το συνυπογράφουν όσο δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.

Σε δεύτερη φάση ασφαλιστικά μέτρα κλπ.

Οι θεσμικοί ας πράξουν τα δέοντα. 

Πηγή: peripterades.blogspot.com

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top