ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Τσιγάρο ή υγεία; Ιδού η απορία!

Οι πράξεις κανενός από κοινωνικού του συνόλου δεν επιτρέπεται να προβλέπονται με ακρίβεια από τον νόμο αντί για ο,τι χρειάζεται να μην κάνει ώστε να μην γίνει. Αντίθετα η λήψη και η απολαβή της οδηγίας προς εκτέλεση απαγορεύονται χωρίς την πρακτική εφαρμογή της από άλλον νόμο και το σύνταγμα για την περίπτωση όταν υπερισχύει.

Το υπαίθριο κάπνισμα αφιλόξενα με την ατμόσφαιρα προβλέπεται για την ακρίβεια με τον νόμο εκλαμβάνοντας την ανακρίβεια του καθορισμού του εκλογικεύοντας την εγκυρότητα των οδηγιών προς εκτέλεση εμπεδώνοντας το δόγμα στον άνθρωπο που το εκτελεί.

Δεν θα χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω από την αγορά της και την αποπληρωμή προς ανάλωση με τον προβλεπόμενο τρόπο και όχι τόπο και χρόνο από τον κάτοχο καθενός διατιθέμενου καταναλωτικού αγαθού της αγοράς με εργασιακή κινητοποίηση από την επιβίωση για την απόκτησή τους.

Αν και τελεί υπό την αναγνώριση ότι υγεία λείπει χωρίς να επιβάλλεται το πληρεξούσιο αποτέλεσμα νοηματικών και των σωματικών ικανοτήτων ατόμου το οποίο πάσχει υπό την προϋπόθεση υποδούλωσης την συνθηκολόγηση της ελευθερίας του με την αντικαπνιστική νομοθεσία κατά την δημόσια αναγόρευση αναγκών της διαβίωσης και διακρατική διάβρωση των διεθνών οργανισμών και κινημάτων τους.

Δεν αποτελεί μόνη προϋπόθεση κάτω από την οποία τα άπειρα άτομα από τα οποία εξαρτήθηκε σκάβουν τον λάκκο εκδίδοντας κοινόχρηστα νομίσματα κυκλοφορώντας και διαπερνώντας τα αναμεταξύ των χωρών συντηρώντας υπαρκτή την απαίτηση υλοποίησης του αποτελέσματος εξαρθρώνοντας το κάπνισμα από την κοινωνία στην οποία συμμετέχουν νομικά ισότιμα χωρίς την ισοδυναμία της πράξης τους μέχρι να αποκατασταθεί και καταβληθεί άμεσα εμπίπτοντας την πρωτοβουλία του κοινωνικού συνόλου όπως την απασχολεί το κώλυμα των δραστηριοτήτων του αποσκοπώντας την πρόοδο και αποβλέποντας με την εξέλιξή τους.

Με βάση το παραπάνω προκύπτει κατά μέσο όρο διακηρυγμένα ότι απουσιάζει υγεία από όσους δεν έχουν ασυνεννόητα την άδεια των συνανθρώπων τους με ρύθμιση του νόμου να καπνίσουν ενώπιόν τους από όπου το μπορούν και βρίσκονται μέχρι να εξακολουθήσει να μην συμβαίνει χωρίς ασκημένο το αναμενόμενο αποτέλεσμα των ικανοτήτων και για να προβλέπεται από αντικαπνιστικό για τον νόμο γίνεται κανόνας πρακτορείου καυσίμων και για τον γράφοντα να εξοφλεί τις προβεβλημένες απαιτήσεις του από ανάλογες προτιμήσεις των άλλων.

 1. Η ατημέλεια αρτιμέλειας από υπέρθεση και η αντίσταση του ανθρώπου στην όρθια του στάση από εμπόδιο δράσης και κίνησης αποτελεί καταδικασμένο και αντικειμενικό αδίκημα του νόμου του απέναντι σε κάθε σύνταγμα και τον ίδιο.
 2. Ως επί το πλείστον η τοποθεσία από την θέση της ανάρρωσης του από την θεραπεία του δεν επιδέχεται καμία μετακίνηση την οποία συντάσσεται για τον λόγο αυτόν από την χειραγώγηση του ευρύτερου κοινού από όπου προέρχεται και από όπου προορίζεται. Η συναλλαγή της αντίθετης χειρονομίας από της όποιας προβλέπεται επιστημονικά από την μέριμνα του ανθρώπου για την υγεία του και γενικά συνιστά το έντονο αδίκημα χρήζοντας της άμεσης κατάρριψης της πράξης που το απασχολεί.
 3. Οι ψυχοπαθείς και όχι οι σώφρονες καταφεύγουν την εκτέλεση της λογικής από την οποία το κάπνισμα συσχετίζεται ατμοσφαιρικά και αλληλένδετα χωρίς να αποτέλεσε την προϋπόθεση ύπαρξής του και της έναρξης από τον όρο που το διευκολύνει και την συνθήκη της ολοκλήρωσης. Η ίδια κατάσταση αυτή πάσχει για όποιον εμπίπτει της στοιχειώδους λογικής τέλεσης και επίγνωσης γιατί και κρίθηκε το σκόπιμο να μην συμπίπτει με τις ενέργειες που διατίθενται και εκτός του αντιστοίχου ασύλου.
 4. Η κατάρριψη καθοδηγώντας την από την παραποίηση προτεραιότητας παρέλειψε να την ερμηνεύσει και την αποθέσει με την πρώτη θέση της αντί για την δευτερεύουσα από την δεύτερη. Η υποβάθμιση πρωτογενούς προτεραιότητας κατά την καμπή διαδραματίζεται επιπρόσθετα από την επιβίωση του ανθρώπου από όπου εγκυμονεί ανεκπλήρωτα η λογική του συνέπεια και υποκλοπή του φυσικού φαινομένου από την υπόλοιπη και την εναπομένουσα μεταποίηση. Η υπεροψία από περιφρόνηση επαφίεται ευκαταφρόνητα με αλαζονεία για τις υπάρχουσες ανάγκες για το ύψος το οποίο τις παραβλέπει από τις υπαρκτές.
 5. Η δωρεάν υγεία δεν διατέθηκε δωρεάν για να ακουστούν οι αντίστοιχοι της όροι χωρίς να εισακουστούν και να κατανοηθούν από την συγκομιδή των φόρων από εξόδων από πειθαρχημένες διαμετρικά αντίθετες ενέργειες και την αποπληρωμή με την κατανομή από τον νομοθετημένο εξωτερικά σκοπό με την πειθαρχία προσωρινού άμεσου ατομικού συμφέροντος.
 6. Η ιερόσυλη επίσκεψη σε οίκο της ανοχής τελείται απουσία της άδειας από κάτι το οποίο εμμένει απραγματοποίητο από το κομοδίνο με το τοποθετημένο σταχτοδοχείο. Κατά τρόπο υπάρχοντας για την γενική της ανοχή. Η εικόνα πραγματικότητας απέχει συνέπεια χωρίς να είναι επάξια κανενός ατόμου και της υποτέλειας από την συμβιβασμένη φέρνοντας την συμμόρφωσή της από την αιτιολόγηση.
 7. Η πειθαρχία επιβλήθηκε στην αυτοδιάθεση του ατόμου επάνω από το αυθόρμητο κανένα από τα οποία δεν επιβιώνουν την κατάρριψη τους. Κοινωνικά αποτέλεσμα από ανθυγιεινό.

Αν παρίσταται έτσι ο καρκίνος του πνεύμονα και για αυτό συγκαταλέγεται σε όλα τα παραπάνω κωλύματα και με τον πνεύμονα. Αυτό δεν είναι δικαιολογημένο χωρίς να αιτιολογείται να λύνει κανένα πρόβλημα εξαρθρώνοντας την ρίζα. Η ορθή λύση προβλήματος λέγεται πριν να γραφτεί και να γίνει ο κ. Μητσοτάκης αμφορέας προστίμου χωρίς αντίκρυσμα χρεωμένο στην συνέπεια των αθώων ατόμων όταν το κατέβαλαν μετά την εργασία τους συγκριτικά με την δική του πριν ολοκληρώθηκε:

 • Ίσως αν ο ενδιαφερόμενος το αποτέλεσμα καταβάλλει μηνιαίο παρακαμπτήριο ασφάλιστρο του εξοφληθεί από εκεί το πρόστιμο που επωμίζεται εξακολουθητικά συνεχόμενα από την καθημερινή του διαβίωση και τις λογικά αποδιδόμενες απαιτήσεις.
 • Επίσης αν αφαιρεθεί εκείνο από την αξία που το απασχόλησε όποιον την κοστολογεί από αυτόν που την καταλόγισε χρωστά την ανταπόδοση της στην μορφή εθνικού νομίσματος.

Η πασίγνωστη αφίσα δεν αποτελεί αυτόνομη πρωτοβουλία από το δημόσιο και από το κράτος. Αν το παρατηρήσατε χορηγείται από την μέριμνα του Π.Ο.Υ. γιατί αναγράφεται η «Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας» από την ενασχόληση που έκτοτε παρείχε ως την εφεξής.

Εσείς διαλέγατε το τσιγάρο ή την υγεία σας; Κανείς το απαντά ότι διάλεγα το τσιγάρο και κανένας λέει ότι εφόσον υπάρχω ωστόσο όπως διαφαίνεται διάλεγα την υγεία για την ζωή ώστε να το αποδείξω με τον παγκόσμιο οργανισμό της υγείας παίζοντας κλέφτες και τους αστυνόμους εντός των Ηνωμένων Εθνών από όπου ανήκει. Έτσι προκειμένου να διαλέξω κάτι που επιλέγεται αυθημερόν διαλέγω ειδάλλως από κάτι αποτελώντας τις μορφές των σκευασμάτων ελληνικών καπνοβιομηχανιών από όπου στοχεύοντας απευθύνει ο Π.Ο.Υ. την δραστηριοποίησή του από την δράση:

 • Έγινε πασιφανές ότι έγινε αναφορά από έννοια του περιβάλλοντος χώρου από του ελεύθερου από τον καπνό του τσιγάρου έχοντας την σκοπιμότητα που προκαταλαμβάνεται να διασφαλίσουν ασκούμενοι τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και την συμβίωσή όπως την κατονομάζουν μέσα σε ελεύθερο περιβάλλον παραμένοντας ελεύθεροι να τα πράξουν διότι δεν καπνίζαν ταυτόσημα και οι ίδιοι άνευ διαύγειας πρόβλεψης των μελλοντικών τους αναγκών.
 • Όπως ότι η κατάσχεση εμπορικών σημάτων καπνικών ειδών κοινοποιώντας την από την ληστεία από την Τουρκία σε 16 μέχρι στιγμής χώρες εξυπηρέτησε τον καταλογισμό από τον νόμο κατά την αναφορά υπάρχοντος από καταναλωτικού αγαθού της αγοράς και την γενική του διάθεση προκειμένου να εμμένει από το εφικτό μετά την απόθεση χρήσης και την απαλλαγή της επωνυμίας καθενός από τις προελεύσεις τους για να μην υπερισχύσει το κύρος της δημιουργικότητας που τις φιλοτέχνησε και τις σχεδίασε από τον νόμο που τα κατέστρεψε.

Πηγή: e-kafeneio.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top