ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ SELF TEST ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Όλη η διαδικασία για εργαζόμενους και εργοδότες

Μια νέα καθημερινότητα ξημερώνει από τη Δευτέρα 19 Απριλίου για χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς υποχρεωτική προϋπόθεση για την προσέλευση στην εργασία τους καθίσταται η χρήση των self test.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας που δημοσιεύτηκε στις 17/4/2021, οι εργαζόμενοι των περιπτέρων εντάσσονται στο εν λόγω μέτρο, αφού στο παράρτημα 1 της ΚΥΑ συμπεριλαμβάνεται ο ΚΑΔ 47.19: Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ σε μια κυβερνητική απόφαση, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Επομένως στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριλαμβάνεται και ο δικός μας (47.19.10.02).

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται το τεστ

Το self-test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στο χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία. Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος πιάνει δουλειά στις 23 Απριλίου, θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου, να το επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.

Αν ο εργαζόμενος δεν κάνει το τεστ, ο εργοδότης δεν του επιτρέπει να εργαστεί και δεν τον πληρώνει

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενούς του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκτέλεσής τους.

Πώς γίνεται η ταυτοποίηση

Όσον αφορά στη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις – εργοδότες στους κλάδους που υποχρεούνται να κάνουν τα self test (ΑΜΚΑ) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ. Εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ των στοιχείων των ομάδων εργαζομένων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε self test πριν προσέλθουν στον χώρο εργασίας τους πρέπει να υποβληθούν σε rapid ή μοριακό τεστ είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή (με επιβάρυνση του εργοδότη τους), μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για εργαζομένους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εργασίας προς την ΗΔΙΚΑ, διότι ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις (εργαζόμενοι μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, προσλήψεις εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με χειρόγραφη διαδικασία, προωθητές πωλήσεων κλπ.) Στη συνέχεια τα στοιχεία και αυτών των εργαζομένων θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ.

Πώς παίρνουν οι εργαζόμενοι το δωρεάν τεστ

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test. Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα, με υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πώς και πού δηλώνει το αποτέλεσμα

Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής:

Οι εργαζόμενοι μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr. Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)»

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test».

Πώς μπορεί να ελέγξει ο εργοδότης αν δήλωσε το αποτέλεσμα ο εργαζόμενος

Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid – 19 Tests στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη δήλωση του αποτελέσματος του self-test, οι εργαζόμενοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για πρόσβαση του εργοδότη τους στο περιεχόμενο της δήλωσης. Έτσι ο εργοδότης μπορεί να ελέγξει αν οι εργαζόμενοι έκαναν τη δήλωση ή όχι και έτσι να αποφύγει τα πρόστιμα.

Ευθύνη του εργοδότη η ενημέρωση των εργαζομένων

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζομένους του για την υποχρέωσή τους να υποβληθούν σε self test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.

Τα πρόστιμα

Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Και οι εργοδότες πρέπει να κάνουν self test αν εργάζονται

Εφόσον οι εργοδότες προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, με ατομική τους ευθύνη οφείλουν να κάνουν self test και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας για την COVID-19. Ειδικά για το θέμα αυτό θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος, όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Εργασίας. Εκτός από τους εργοδότες, μεγάλο ζήτημα τίθεται φυσικά και για τους συγγενείς α’ βαθμού που επιτρέπεται να απασχολούνται στις επιχειρήσεις (εκτός αν πρόκειται για εταιρείες – νομικά πρόσωπα), και εν προκειμένω στα περίπτερα. Στην ΚΥΑ δεν γίνεται καμία αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί χιλιάδες συναδέλφους σε όλη τη χώρα. Έχουμε ήδη ζητήσει διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο για τα παραπάνω και θα επανέλθουμε με νέο ρεπορτάζ.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πλαίσιο επιβολής και ελέγχου του νέου μέτρου θα είναι ελαστικό για την πρώτη εβδομάδα, όπως αφήνεται να εννοηθεί και στην υπουργική απόφαση, καθώς αυτή δημοσιεύτηκε μόλις δύο 24ωρα πριν την εφαρμογή του, και μάλιστα Σαββατοκύριακο, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Σε κάθε περίπτωση εμείς ως επαγγελματίες, αλλά και οι εργαζόμενοί μας, οφείλουμε να «θωρακιστούμε» όσο καλύτερα μπορούμε, ώστε να μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Πηγή: https://www.peripteranews.gr/

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top